Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2017 ÖSYS SONUCUNA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

07.08.2017

2017 ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz; 11 - 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden e-Kayıt yaptırabileceklerdir. e-Kayıt kılavuzuna https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

14 - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında  Üniversitemize gelerek bizzat kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise aşağıda istenen belgelerle birlikte öncelikle Ön Kayıt Formunu doldurarak tabloda belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin (Tıp Fakültesi Öğrencileri Hariç) bu işlemden sonra aşağıdaki belgeleri 22 Eylül 2017 tarihine kadar elden ya da posta yoluyla Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. Tıp Fakültesi Öğrencileri ise 2-6 Ekim 2017 Tarihleri arasında istenilen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir .

a) e-Devlet üzerinden alınan barkotlu çıktı belgesi,

b) ÖSYS sonuç belgesinin çıktısı,

c) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. ebadında 6 (altı) adet fotoğraf,

ç) Lise diplomasının aslı veya Noter onaylı fotokopisi [Diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi Mezuniyet Belgesi yerine kullanılamaz.)

d) Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler ayrıca yukarıdaki belgelerle birlikte tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) alınan Sağlık Kurulu Raporu.

Üniversitemize bizzat gelerek kayıt olacak veya e-Kayıt yoluyla kayıt olacak öğrencilerimizin kayıttan önce muhakkak  İMÜ Ön Kayıt Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Lütfen ön kayıt formunu doldurmadan e-Kayıt yapmayınız veya kayda gelmeyiniz.

Öğretim dili Türkçe olan programlarımızda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı uygulandığından programlarına başlamadan önce bir (1) yıl İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerimiz kayıt sürecinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran zorunlu yabancı dil hazırlık bulunan programlarımızdaki öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler 06 Eylül 2017  tarihlerinde yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) ve 7-8 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavlarına (İYS) girmek zorundadırlar

Üniversitemize bizzat gelerek kayıt olan veya  e-Kayıt yapan öğrencilerimizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek istemeleri halinde Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yer alan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    Bizzat Üniversitemize gelerek kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda  kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelerek kayıt yaptıra bilirler.

Fakülte Adı

Program Adı

Kayıt Tarihi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

15.08.2017 - 15.08.2017

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme

15.08.2017 - 15.08.2017

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

15.08.2017 - 15.08.2017

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

15.08.2017 - 15.08.2017

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

15.08.2017 - 15.08.2017

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

16.08.2017 - 16.08.2017

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

16.08.2017 - 16.08.2017

Edebiyat Fakültesi

Tarih

16.08.2017- 16.08.2017

Edebiyat Fakültesi

Tarih (İngilizce)

16.08.2017- 16.08.2017

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

16.08.2017 - 16.08.2017

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

16.08.2017 - 16.08.2017

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

16.08.2017 - 16.08.2017

Tıp Fakültesi

14.08.2017 - 14.08.2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

14.08.2017 - 14.08.2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

14.08.2017 - 14.08.2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

14.08.2017 - 14.08.2017

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

17.08.2017 - 17.08.2017

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fizik Mühendisliği

17.08.2017 - 17.08.2017

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği

17.08.2017 - 17.08.2017

Hukuk Fakültesi

15.08.2017 - 15.08.2017

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

17.08.2017 - 17.08.2017

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

17.08.2017 - 17.08.2017

Eğitim Bilimleri  Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

17.08.2017 - 17.08.2017

Eğitim Bilimleri  Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

17.08.2017 - 17.08.2017

Eğitim Bilimleri  Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

17.08.2017 - 17.08.2017

Kayıt Yeri

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Güney Kampüs, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, B Blok     34000  Kadıköy / İSTANBUL

Not: Herhangi bir mazereti nedeni ile kayıt günlerinde Üniversitemize gelerek kayıt yaptıramayan öğrenciler sadece 18.08.2017 Cuma günü Üniversitemize gelerek kayıt yaptırabilirler.

Özel Yetenek Sınavıyla Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 14-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza istenilen evraklarla birlikte bizzat gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu öğrenciler için E-kayıt yöntemi kullanılamamaktadır.

14-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında kayıt yaptıramayan öğrenciler 18 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrencilerimizden kayıt için istenen belgeler

1) Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.) 

2) 2017 YGS sonuç belgesi fotokopisi

3) Nüfus Cüzdan fotokopisi

4) Sabıka kaydı (e-Devlet portalından temin edilebilir)

5) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 

6) 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu.  (1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

7) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu

8) Doktor onaylı kan grubu kartı

Eğitim Yerleri:

Edebiyat Fakültesi                                                         Güney Kampüs / Göztepe Kadıköy

Siyasal Bilgiler Fakültesi                                                 Güney Kampüs / Göztepe Kadıköy

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                                 Kuzey Kampüs  / Ünalan Üsküdar

Mühendislik ve Doğa Bilimler  Fakültesi                             Kuzey Kampüs / Ünalan Üsküdar

Tıp Fakültesi                                                                   Kuzey Kampüs / Ünalan Üsküdar

Eğitim Bilimleri Fakültesi                                                  Cevizli Kampüsü / Kartal

Hukuk Fakültesi                                                              Cevizli Kampüsü / Kartal

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi                                 Cevizli Kampüsü / Kartal

Turizm Fakültesi                                                              Cevizli Kampüsü / Kartal

Yabancı Diller Yüksekokulu (İngilizce Hazırlık Sınıfları)        Orhanlı Kampüsü / Tuzla