Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YÖS SONUÇLARINA GÖRE LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

19.07.2017

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YÖS SONUÇLARINA GÖRE LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN

ÖĞRENCİ KAYITLARI

 1. KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT TAKVİMİ VE YERİ

Kayıt Tarihleri

09.08.2017 - 11.08 2017

Kayıt Yeri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Güney Kampüs, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu, Yanyol,

Kadıköy-İSTANBUL

Istanbul Medeniyet University, Guney Kampus,  Student Affairs Department

Dumlupinar Mah. D-100 Karayolu, Yanyol,

Kadiköy-Istanbul/TURKEY

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

6 – 8 Eylül 2017

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçlarının açıklanması

12 Eylül 2017

 1.  KAYIT

Adayların kayıtları kayıt takvimine göre aşağıda istenen belgelerle yapılır. Adayların kayıt çağrıları, başvuruda belirttikleri elektronik posta adresleri aracılığı ile yapılır.

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Lise diplomasının aslı ile noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 2. Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak  “Denklik Belgesi”,
 3. Not durum belgesinin (transkript) aslı ile noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 4. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının, noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
 5. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Mavi Kart sahipleri ve Suriye uyruklular öğrenim ücreti ödemezler),
 1. Edebiyat Fakültesi için öğrenim ücreti: 650 Türk Lirası,
 2. Eğitim Bilimleri Fakültesi için öğrenim ücreti: 650 Türk Lirası,
 3. Hukuk Fakültesi için öğrenim ücreti: 700 Türk Lirası,
 4. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için öğrenim ücreti: 900 Türk Lirası,
 5. Siyasal Bilgiler Fakültesi için öğrenim ücreti: 700 Türk Lirası.
 1. Maddi Güvence Beyannamesi doldurarak taahhütte bulunmalıdırlar.   http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar/formlar?page=1 web adresinden edinebilirsiniz.
 2. (1) Ülkelerinde bulunan adaylar için T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak Öğrenci Vizesi ve Türkiye’de bulunan adaylar için öğrenci vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

(2) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenci vizesi şartı aranmaz;

 1. Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler,
 2. Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,
 3. Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar, (5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dâhildir.)
 4. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
 5. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 1. Varsa, uluslararası geçerliliği kabul edilen Yabancı Dil Belgesinin aslı veya noterden ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,
 2. Varsa, uluslararası geçerliliği kabul edilen Türkçe Yeterlik Belgesinin aslı veya noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,
 3. T.C. Sağlık Bakanlığınca rapor vermeye yetkili kılınmış devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
 4. Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son altı 6 ay içinde önden çekilmiş dört (4) adet 4,5 cm x 6,0 cm ebadında fotoğraf.

 1.  İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS)

Öğretim dili Türkçe olan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı, öğretim dili İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaktadır.

Öğretim dili % 30 İngilizce ve İngilizce olan programlara kabul edilen öğrenciler “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık, Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi” ne tabi olurlar.

 1.  SAĞLIK HİZMETLERİ

Yurtdışından kabul edilen öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından yaptırılacak sağlık sigortasıyla karşılanır.

 1.  GEÇİM GÜVENCESİ

Yurtdışından kabul edilen öğrenciler, öğretim süreleri boyunca öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi imkânlara sahip olduklarını belgeleyen Maddi Güvence Beyannamesi (http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar/formlar?page=1) doldurarak taahhütte bulunmalıdırlar.

 1. ÖĞRENİM ÜCRETİ

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim ücretlerini aşağıda belirtilen banka hesabına yatırarak banka dekontunu kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. (Mavi Kart sahipleri ve Suriye uyruklular öğrenim ücreti ödemezler),

Banka: Vakıflar Bankası Altunizade Şubesi

Hesap/IBAN No: TR15 0001 5001 5800 7305 3237 15

Açıklama: Öğrencinin Adı-Soyadı