Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Dikkatine

17.11.2017

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına yerleştirilen öğrencilerin dikkatine

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına yerleştirilen öğrenciler, aşağıdaki belgeleri elden Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim ederek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

a) 2017-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuç belgesi,

b) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. ebadında 4 (dört) adet fotoğraf,

c) Lise diplomasının aslı veya Noter onaylı fotokopisi [Diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi Mezuniyet Belgesi yerine kullanılamaz.)

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri için

http://www.osym.gov.tr/TR,13468/2017-zorunlu-yabanci-dil-hazirlik-siniflarinda-basarisiz-olan-ogrencilerin-turkce-ogretim-yapan-yuksekogretim-programlarina-yerlestirme--sonuclari-aciklandi-16112017.html

2017-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları için

      https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=5363