Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
21.05.2016 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
26.04.2017 İMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
21.05.2016 İMÜ Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
10.02.2017 İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
21.05.2016 Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,
21.05.2016 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği
21.05.2016 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
21.05.2016 MÜ Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
21.05.2016 MÜ Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Yabancı Uyruklu ve Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Diplomalar ve Eğitim-Öğretim Durumunu Gösteren Diğer Belgeler Yönergesi (2012-28 Senato Kararı)
21.05.2016 MÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Yandal Programı Yönergesi