Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
07.06.2017 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
06.09.2017 İMÜ Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
10.02.2017 İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
26.04.2017 İMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
21.05.2016 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği
21.05.2016 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
21.05.2016 MÜ Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi
21.05.2016 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
21.05.2016 İMÜ Yabancı Uyruklu ve Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Diplomalar ve Eğitim-Öğretim Durumunu Gösteren Diğer Belgeler Yönergesi (2012-28 Senato Kararı)
21.05.2016 MÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Yandal Programı Yönergesi