Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Kimlik Kartı Talep ve Zayi Beyanı
Ders İntibak Formu
Öğrenci Bilgi Formu
Uluslararası Öğrenciler İçin Lisans Programlarına Başvuru Formu
Maddi Güvence Taahhütnamesi
Ders Öneri Formu
Öğrenci Kimliği Talep Formu
Pasaport Harcı Muafiyet Başvuru Formu
Ders Planı Fomu
Öğrenci İlişik Kesme Formu
Eşdeğerlik Formu
Haftalık Ders Programı Formu
Öğrenci Genel Dilekçe
Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Okuma Talebi Formu