Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Kimlik Kartı Talep ve Zayi Beyanı
Eski ve Yeni Müfredatlar Arası Eşdeğerlik Tablosu
Ders Ekleme Bırak Formu
Öğrenci Bilgi Formu
Mazeret Onay Formu
Bütünleme Dilekçesi
Uluslararası Öğrenciler İçin Lisans Programlarına Başvuru Formu
Maddi Güvence Taahhütnamesi
Öğrenci Belgesi Talep Formu
Öğrenci Kimliği Talep Formu
Pasaport Harcı Muafiyet Başvuru Formu
Ders İntibak Formu
Öğrenci İlişik Kesme Formu
Dersten Çekilme Formu
Not İtiraz Tetkik Formu