Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2019 DGS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerimizin Dikkatine

05.09.2019

2019 DGS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz; 9 Eylül - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle birlikte Ön Kayıt Formunu doldurarak Üniversitemize gelerek ya da E-devlet üzerinden elektronik ortamda kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

a) ÖSYS (DGS)  Sonuç Belgesinin Çıktısı

b) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. ebadında 6 (altı) adet fotoğraf.

c) Lise ve Ön lisans Diplomalarının Noter Onaylı Fotokopisi veya Diploma [Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Önlisans'da Alınan Derslerin Saydırılması

Önlisans döneminde alınan dersleri içerem transkript ve bu derslerin içerikleri ile öğencilerimiz fakültelerine  en geç 01.10.2019 tarihine kadar muafiyet/intibak başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

NOT: Kayıt belgelerinin asıllarının son teslim tarihi 27 Eylül 2019 Cuma günüdür. Bu tarihe kadar belgelerin kayıt olan öğrencilerimiz tarafından bizzat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.