Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2019 Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavını başarıyla geçen Asil/Yedek öğrencilerin kayıt tarihleri

16.07.2019

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 2019 Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavını başarıyla tamamlayan Asil listedeki öğrencilerin kayıt işlemleri 17.07.2019 ,18.07.2019, 19.07.2019 ve 22.07.2019 tarihlerinde yapılacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 2019 Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavını başarıyla tamamlayan Yedek listedeki öğrencilerin kayıt işlemleri 23.07.2019. 24.07.2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Kayıt için gerekli belgeler;

a) Lise diplomasının aslı ile noter veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

b) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak “Denklik Belgesi”,

c) Not durum belgesinin (transkript) aslı ile noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

d) Sınav sonuç belgesinin aslı ile noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

e) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının, noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,

f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

g) Maddi güvence beyannamesi formu,

h) Ülkelerinde bulunan adaylar için T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak öğrenci vizesi ve Türkiye’de bulunan adaylar için Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

i)Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz; 

1) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,

2) Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar, (5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahildir.)

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

j)Varsa, (eğitim öğretime başlamak için dil yeterliği koşulunun sağlandığını gösteren) uluslararası geçerliliği kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Yeterlik belgesinin noter veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,

k) T.C. Sağlık Bakanlığınca rapor vermeye yetkili kılınmış hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

l)Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son altı (6) ay içinde önden çekilmiş dört (4) adet 4,5 cm x 6,0 cm ebadında fotoğraf. 

Kontenjan Bilgileri

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İMÜ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTE/BÖLÜM

KONTENJAN (2.SINIF)

KONTENJAN (3.SINIF)

PUAN TÜRÜ

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yok

Yok

Sözel

Türkçe Öğretmenliği

Yok

Yok

Sözel

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Yok

Yok

MF-1

Rehberlik ve Psikolojik Danişmanlik

Yok

Yok

TM-3

İngilizce Öğretmenli

Yok

Yok

DİL-1

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Yok

Yok

TM-3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yok

Yok

MF-3

Beslenme ve Diyetetik

Yok

Yok

Sayısal

Odyoloji Bölümü

Yok

Yok

Sayısal

Sosyal Hizmet

Yok

Yok

TM-3

Sağlık Yönetimi

Yok

Yok

TM_1

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yok

Yok

Türk Musikisi (Özel Yetenek)

Yok

Yok

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

2

2

TM-1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

2

2

TS-2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yok

Yok

Sayısal

Elektirik-Elektronik Mühendisliği

2

2

MF-4

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

2

Yok

MF-3

BiyoMühendislik

2

Yok

Sayısal

Fizik Mühendisliği

3

Yok

MF-4

Endüstri Mühendisliği

Yok

Yok

Sayısal

İnşaat Mühendisliği

3

Yok

Sayısal

Matematik

3

Yok

Sayısal

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

Yok

Yok

TM-1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yok

Yok

TM-3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ingilizce)

Yok

Yok

TM-3

Uluslararası İlişkiler

Yok

Yok

TM-3

İşletme (ingilizce)

Yok

Yok

TM-1

İşletme 

Yok

Yok

TM-1

Tıp Fakültesi

Tıp 

Yok

Yok

MF-3

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Yok

Yok

TM-3

Sanat Tarihi

Yok

Yok

Sözel

Bilim Tarihi

Yok

Yok

Sözel

Türk Dili ve Edebiyatı

Yok

Yok

TS-2

Tarih

Yok

Yok

TS-2

Sosyoloji

Yok

Yok

TM-3

Bilgi Belge Yönetimi

Yok

Yok

TM-3

Tarih (ingilizce)

Yok

Yok

TS-2

Psikoloji

Yok

Yok

TM-3