Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş (ek madde-1 ile geçiş) Duyurusu

06.07.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş (ek madde-1 ile geçiş) Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği 08/01/2015 tarihli usül ve esaslar uyarınca 2020-2021 güz dönemi Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş takvimi ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

A-)Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuru Tarihleri                                                      01-15 Ağustos 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı                                           

(En az %30 İngilizce                                                 

öğretim yapılan programlara                                      17-21 Ağustos 2020

başvurular ve YKS ile                                                

yerleşen öğrenciler için)                                             

SINAV MERKEZİ TUZLA-ORHANLI                   

YERLEŞKESİDİR

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı                                26 Ağustos 2020

Asil Kayıtları                                                             27-31 Ağustos 2020

Yedek Kayıtları                                                         01-02 Eylül 2020

Ders İntibaklarının Yapılması                                 02-07 Eylül 2020

NOT: 2020-2021 eğitim öğretim yılında ek madde 2 kapsamında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

B-) Başvuru Koşulları

1) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecektir. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramayacaktır. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır.)

2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının başvurmak istediği programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

(Örnek: İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanı, geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek ise uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş başvurusu yapabilecektir.)

3)  Öğrenci, kayıt olduğu yılda sahip olduğu merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği yükseköğretim programının merkezi yerleştirme puanını sağlaması şartıyla lisans programlarına geçiş başvurusu yapabilecektir (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).

4) Öğrenci,  Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci tekrar yatay geçiş yapamaz.) Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

5) 2020 ÖSYS puanıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

6) Öğrencinin, öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda, geçmek istediği programa öğrenci alınmadıysa, bu programın merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusunda bulunamaz.

7) Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan programlarına (lisans alanı yabancı dil olan programlar hariç) başvurularda yabancı dil şartı aranmamaktadır.

8) Öğretim dili Türkçe olan programlardan tamamen veya kısmen (en az %30) İngilizce eğitim yapan programlara geçişte öğrenci İngilizce dil şartını (bakınız madde 9) sağlamak zorundadır. Türkçe eğitim veren lisans programlarından, öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programların sadece 1. sınıfına yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Bu durumda öğrenime başlamak için dil yeterliğini sağlamak gereklidir.

Öğretim dili kısmen (en az %30) İngilizce veya tamamen İngilizce olan programların ara sınıflarına ise  kısmen (en az %30) veya tamamen İngilizce eğitim yapılan programlardaki öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

9) Kısmen veya tamamen İngilizce programlara başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavına girerek başarılı olmaları veya yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bunun için;

  1. Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’na girmek zorundadırlar. Adayların, (lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler hariç) bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları zorunludur. Lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri) için bu baraj 80'dir.

Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavından muaftırlar.

  1. Öğrenimlerinin en az son üç yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler, 
  2. Son üç (3) yıl içinde, ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olan adaylar (Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.)                                            Eşdeğerlik linki:  https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu 

Birinci sınıfa başvuran adaylardan dil muafiyetiyle ilgili şartları sağlayamayan öğrenciler Üniversitemiz Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Bu adaylardan Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek olanların, ara sınıflara başvuran adaylardan farklı olarak, öncelikle 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında Orhanlı/Tuzla yerleşkesinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına (DBS'ye) girmeleri gerekmektedir. DBS'den Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen asgari puanı alan öğrenciler yine 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Sınavlara ilişkin uygulama usul ve esasları, tarih, saat, oturum vb. detaylı bilgiler, Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında daha sonra yayınlanacak olup, aday öğrencilerin öncesinde bu sayfayı mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. (Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası için: https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr) Barajı geçemeyen öğrencilerden yatay geçiş başvuru sonucu olumlu olanlar Üniversitemiz Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. 

      b. Ara sınıflara başvuran adaylardan yukarıdaki dil şartlarını yerine getiremeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

10) Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır..

11) Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.

C-)Kontenjanlar, Puan Türleri ve Taban Puanlar

2020-2021 Medeniyet Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız

D-)Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden  (http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 41-42-44-46-48-49

E-)Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Öğrenci Belgesi,

2) Not dökümü/ transkript (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.),

3) Puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren YKS sonuç belgesi ile ÖSYS sonuç belgesi (Alınan tüm puanları gösterir belge ve yerleştirme belgesi): Bu iki belgenin ÖSYM sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır,

4) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı ders içerikleri  (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.),

5) Disiplin Durumunu Gösterir Belge: öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez),

6) En az %30 İngilizce veya tamamen İngilizce eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge,

7) Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanı (ek madde-1) ile yatay geçiş yapmadığına dair kayıtlı olduğu üniversitenin öğrenci işlerinden alacağı belge, (öğrenci belgesinde kayıt türü olarak ÖSS yazıyorsa, öğrenciler bu belge yerine öğrenci belgesini yükleyebilirler.)

8) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf,

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz,

F-)Başvuru Süreci

  • Online başvuru ekranı 01-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında açıktır.
  • Başvuru belgeleri, online başvuru ekranına yüklenir.
  • Adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak online başvuru ekranına yüklemelidirler.
  • Başvuru ekranına yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında gereklidir.
  • Adaylar, sisteme belgelerini yükledikten sonra başvurularını kayıt etmelidirler.

G-)Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Değerlendirme sürecinde adayların ÖSYS puanları kullanılarak sıralama yapılır. Adaylar kontenjan sayılarına göre asıl ve yedek olarak bu sıralama kullanılarak programlara yerleştirilir.

H-)Kayıt İşlemleri

1) Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.

2) Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri, ayrıca nüfus cüzdanı fotokopileri ve 6 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu yapmak için tıklayınız...