Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023-2024 Akademik Yılı Yatay Geçiş, ÇAP, ve Yandal Başvurusunda Bulunan Öğrenciler İçin DBS ve İYS

16.08.2023

İngilizce Öğretim Yapılan Programlara Başvuran Adaylar İçin Bilgilendirme:

İngilizce öğretim yapılan programlara yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların yabancı dil muafiyet şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan aşağıdaki şartlardan birini yerine getirenler, İngilizce Yeterlik Sınavından muaftırlar:

 1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından son üç yılda başarılı olanlar.
 2. ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar. (Eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.). 
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

Yukarıda yer alan muafiyet şartlarını yerine getiremeyen adayların;

 • Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 17-18 Ağustos 2023 tarihlerinde Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Adayların (İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne başvuru yapanlar hariç), bu sınavdan başarılı olabilmeleri için 70 almaları zorunludur. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin geçme notu ise 80’dir.
 • Yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvurusunda bulunan öğrenciler için uygulamalar farklı olup aşağıdaki açıklamalar sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.

Düzey Belirleme Sınavı (DBS):

Sınav Tarihi: 17 Ağustos 2023

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

Not:

 • DBS’ye yalnızca 1. veya 2. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunup yabancı dil muafiyet şartını sağlayamayan aday öğrenciler girecektir. 3. veya 4. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylarının DBS’ye girmelerine gerek yoktur ve bu öğrenciler direkt olarak İYS’ye alınacaktır.
 • DBS sonuçları, aynı gün yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı 1. OTURUM: Dinleme ve Okuma Sınavından önce Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yer alan duyurular bölümünde ilan edilecektir. (Yüksekokulumuzun web sayfası:   https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr)
 • 1. veya 2. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden DBS'den 80 ve üzeri not alanlar 17-18 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanacaktır. 1. veya 2. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunup İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan aday öğrencilerden başvuru sonucu olumlu olanlar ise 2023-2024 Akademik Yılında hazırlık sınıfında eğitim görmeye başlayacaktır.

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

1.OTURUM: Dinleme ve Okuma Sınavı: 

Sınav Tarihi: 17 Ağustos 2023

Sınav Saati: 14.00

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

2.OTURUM: Yazma Sınavı:

Sınav Tarihi: 18 Ağustos 2023

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

3.OTURUM: Konuşma Sınavı:

Sınav Tarihi: 18 Ağustos 2023

Sınav Saati: 14.00’dan itibaren*

*Saat 14.00’dan itibaren adaylar, Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında önceden duyurulacak olan randevu saatine göre konuşma sınava alınacaklardır.

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

NOT:

 • 1. veya 2. sınıfa yatay geçiş başvurusu yapan aday öğrencilerden DBS’den 80 ve üzeri not alanlar ile 3. veya 4. sınıfa başvuru yapan tüm yatay geçiş öğrenci adaylarının İYS’ye girmeleri gerekmektedir.  
 • Çift Anadal ya da Yandal başvurusu yapan adayların DBS’ye girmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerin direkt olarak İYS’ye girmeleri gerekmektedir.
 • Yukarıdaki tüm sınavlara ait sınav salonları ileri bir tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulacak olup sitemizin duyurular bölümünün sıklıkla takip edilmesi önemle rica olunur.
 • Sınava girerken T.C. Kimlik Kartınızı (veya süresi geçerli pasaport / KKTC Kimlik Kartınızı) yanınızda bulundurunuz.
 • Yukarıda belirtilen tüm sınavların başlama saatlerine riayet ediniz. Sınava gireceğiniz binayı/yerleşkeyi önceden gelip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Programına Başvuran Adaylar İçin Bilgilendirme:

İspanyol Dili ve Edebiyatı Programına başvuruda bulunan adayların yabancı dil muafiyet şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan aşağıdaki şartlardan birini yerine getirenler, İspanyolca Yeterlik Sınavından muaftırlar:

  1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından son üç yılda başarılı olanlar.
  2. ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar. (Eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.). 
  3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

Yukarıda yer alan muafiyet şartlarını yerine getiremeyen adayların;

 • Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 17-18 Ağustos 2023 tarihlerinde Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yapılacak olan İspanyolca Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Adayların, bu sınavdan başarılı olabilmeleri için geçme notu 70’dir.
 • Yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvurusunda bulunan öğrenciler için uygulamalar farklı olup aşağıdaki açıklamalar sonuna kadar dikkatlice okunmalıdır.

Düzey Belirleme Sınavı (DBS):

Sınav Tarihi: 17 Ağustos 2023

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

Not:

 • DBS’ye yalnızca 1. veya 2. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunup yabancı dil muafiyet şartını sağlayamayan aday öğrenciler girecektir. 3. veya 4. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylarının DBS’ye girmelerine gerek yoktur ve bu öğrenciler direkt olarak İYS’ye alınacaktır.
 • DBS sonuçları, aynı gün yapılacak olan İspanyolca Yeterlik Sınavı 1. OTURUM: Dinleme ve Okuma Sınavından önce Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yer alan duyurular bölümünde ilan edilecektir. (Yüksekokulumuzun web sayfası:   https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr)
 • 1. veya 2. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden DBS'den 80 ve üzeri not alanlar 17-18 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak olan İspanyolca Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanacaktır. 1. veya 2. sınıf yatay geçiş başvurusunda bulunup İspanyolca Yeterlik Sınavında başarılı olamayan aday öğrencilerden başvuru sonucu olumlu olanlar ise 2023-2024 Akademik Yılında hazırlık sınıfında eğitim görmeye başlayacaktır.

İspanyolca Yeterlik Sınavı (İYS)

1.OTURUM: Dinleme ve Okuma Sınavı: 

Sınav Tarihi: 17 Ağustos 2023

Sınav Saati: 14.00

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

2.OTURUM: Yazma Sınavı:

Sınav Tarihi: 18 Ağustos 2023

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

3.OTURUM: Konuşma Sınavı:

Sınav Tarihi: 18 Ağustos 2023

Sınav Saati: 14.00’dan itibaren*

*Saat 14.00’dan itibaren adaylar, Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında önceden duyurulacak olan randevu saatine göre konuşma sınava alınacaklardır.

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tuzla/Orhanlı Yerleşkesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

NOT:

 • 1. veya 2. sınıfa yatay geçiş başvurusu yapan aday öğrencilerden DBS’den 80 ve üzeri not alanlar ile 3. veya 4. sınıfa başvuru yapan tüm yatay geçiş öğrenci adaylarının İYS’ye girmeleri gerekmektedir.  
 • Çift Anadal ya da Yandal başvurusu yapan adayların DBS’ye girmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerin direkt olarak İYS’ye girmeleri gerekmektedir.
 • Yukarıdaki tüm sınavlara ait sınav salonları ileri bir tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında duyurulacak olup sitemizin duyurular bölümünün sıklıkla takip edilmesi önemle rica olunur.
 • Sınava girerken T.C. Kimlik Kartınızı (veya süresi geçerli pasaport / KKTC Kimlik Kartınızı) yanınızda bulundurunuz.
 • Yukarıda belirtilen tüm sınavların başlama saatlerine riayet ediniz. Sınava gireceğiniz binayı/yerleşkeyi önceden gelip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.