Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023-2024 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kontenjanlarına Başvuru Sonuçları

14.08.2023

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Adı

Soyadı

Sonuç

Ra***

****UB

ASİL

Ha**

*******AN

ASİL

La*****

****EI

ASİL

Am***

***ED

YEDEK

Ah****

***ZI

YEDEK

Mh*******

*****AI

YEDEK

Biyomühendislik

Adı

Soyadı

Sonuç

Mo************

******UM

ASİL

Ab**********

****SH

ASİL

Se****

*******RI

ASİL

Ta***

****Nİ

YEDEK

Fa*****

**DA

YEDEK

Be****

****Jİ

YEDEK

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Adı

Soyadı

Sonuç

Ib*****

*******ab

ASİL

İb******

***ud

ASİL

Endüstri Mühendisliği

Adı

Soyadı

Sonuç

Ni****

**IK

ASİL

Ab*******

***AH

ASİL

Eı****

***EM

ASİL

Ni****

***AR

YEDEK

Os****

**ER

YEDEK

Er***

*****DU

YEDEK

İnşaat Mühendisliği

Adı

Soyadı

Sonuç

Eı****

***EM

ASİL

Os*****

**ER

ASİL

Matematik

Adı

Soyadı

Sonuç

Do***

********AH

ASİL

Ma****

*****ID

ASİL

Fizik Mühendisliği

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)

 Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

Adı

Soyadı

Sonuç

İm***

*****İM

ASİL

Odyoloji

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

Sağlık Yönetimi

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

Sosyal Hizmet

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği

Adı

Soyadı

Sonuç

An********

******VA

ASİL

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İktisat(Türkçe)

Adı

Soyadı

Sonuç

Sh****

******AR

ASİL

Ma***

*********OV

ASİL

Sa*****

***MS

ASİL

Im**

*****IA

ASİL

İşletme(Türkçe)

Adı

Soyadı

Sonuç

Ma***

*********OV

ASİL

Su****

**LI

ASİL

Ah***********

*****Cİ

ASİL

Ha****

******ED

ASİL

Se***

******IM

ASİL

Va******

*****VA

YEDEK

Uluslararası İlişkiler(Türkçe)

Adı

Soyadı

Sonuç

Va******

*****VA

ASİL

Gü***

*********VA

ASİL

El*******

***EN

ASİL

Ah************

*****Cİ

ASİL

Th*******************

***DE

ASİL

Gu******

*********VA

YEDEK

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)

Adı

Soyadı

Sonuç

Ya******

**UN

ASİL

Ja***

***İH

ASİL

Maliye(Türkçe)

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İspanyol Dili ve Edebiyatı

Adı

Soyadı

Sonuç

Om****

***AN

ASİL

Sa*****

**********DY

ASİL

Bilgi ve Belge Yönetimi

Adı

Soyadı

Sonuç

He********

***AB

ASİL

Psikoloji

Adı

Soyadı

Sonuç

Sa***

*****OF

ASİL

Za******

****Aİ

ASİL

Sa*****

********Dİ

ASİL

Ni****

***AR

YEDEK

Yu****

*****Nİ

YEDEK

Sanat Tarihi

Adı

Soyadı

Sonuç

MA********

*******NA

ASİL

Tarih (İngilizce)

Adı

Soyadı

Sonuç

Ha**********

**UR

ASİL

Türk Dili ve Edebiyatı

Adı

Soyadı

Sonuç

YA******

**UN

ASİL

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Adı

Soyadı

Sonuç

Ma***

*****ID

ASİL

Le**

*******ER

ASİL

Ha****

*******AS

ASİL

Türkçe Öğretmenliği

Adı

Soyadı

Sonuç

He**

*******AB

ASİL

Sınıf Öğretmenliği

Adı

Soyadı

Sonuç

Af**

***MR

ASİL

İngilizce Öğretmenliği

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

SANAT,TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Kayıt hakkı kazanan aday bulunmamaktadır.

TIP FAKÜLTESİ

Adayların başarı durumları e-posta aracılığıyla iletilmiştir.

KAYIT TAKVİMİ

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

16.08.2023 – 18.08.2023

Kayıt hakkı kazanan Yedek adaylar için kayıt tarihleri

22.08.2023 – 24.08.2023

Türkçe Programlar için Türkçe Yeterlik Sınavı

(Eğitim dili İngilizce olan programlar için Türkçe Yeterlilik şartı aranmaz)

31.08.2023

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1-) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi

(Belge Türkçe dışında bir dilde düzenlenmişse noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercüme fotokopisi)

2-) Adayın lisede aldığı dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösterir onaylı not döküm belgesi (transkript) fotokopisi

(Belge Türkçe dışında bir dilde düzenlenmişse noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercüme fotokopisi)

3-) Pasaportun / Kimlik kartının noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesinin fotokopisi

4-) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da Türk Dış temsilciliklerinden alınacak “Denklik Belgesi”nin fotokopisi

5-) Türkçe Dil Yeterlilik belgesinin fotokopisi

(Türkçe dil yeterlilik belgesi ibraz etmeyen adayların Türkçe düzeyi başlangıç seviyesinde kabul edilir ve kayıtları hazırlık sınıfına yapılır.

6-) Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi

(Eğitim dili Türkçe dışında başka bir dil (İngilizce, İspanyolca) olan programlara başvuracak olan adaylar Yabancı Diller Yüksekokulunun eş değerlik tablosunda yer alan sınavlardan muafiyet için gerekli olan puana sahip olmaları durumunda hazırlık eğitiminden muaf olurlar.

Eş değerlik tablosu için tıklayınız: https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu

7-) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim ücretlerini aşağıda belirtilen banka hesabına yatırarak banka dekontunu kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

8-) Maddi Güvence Beyannamesi doldurarak taahhütte bulunmalıdırlar.   http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar/formlar?page=1 (Notere Onaylatılması gerekir) web adresinden edinebilirsiniz.

9-) (1) Ülkelerinde bulunan adaylar için T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak Öğrenci Vizesi ve Türkiye’de bulunan adaylar için öğrenci vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

     (2) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenci vizesi şartı aranmaz;

  1. Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler,
  2. Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,
  3. Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar, (5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dâhildir.)
  4. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
  5. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

10-) Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak adaylar için tek hekimlik (Aile sağlığı merkezlerinden de alınabilir)  sağlık raporu

11-) Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son altı 6 ay içinde önden çekilmiş dört (4) adet fotoğraf

12-)TR-YÖS Sonuç Belgesi

Kayıt işlemleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Adayların kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz bir şekilde getirmeleri gerekmektedir.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HARÇ ÜCRETLERİ

Fakülte

Harç Ücreti(TL)

Tıp Fakültesi

82.812

Diş Hekimliği Fakültesi

29.874

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

16.286

Sanat ve Tasarım Fakültesi

20.502

Hukuk Fakültesi

12.308

Siyasal Bilgiler Fakültesi

12.308

Sağlık Bilimleri Fakültesi

10.940

Turizm Fakültesi

10.940

Eğitim Bilimleri Fakültesi

10.940

Edebiyat Fakültesi

10.940

NOT :  Toplam harç ücreti güz ve bahar olmak üzere  ikiye bölünecektir. Öğrencilerin kayıt yaptırabilmesi için güz dönemi harcını (toplam ücretin yarısını) yatırmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz YÖS sınavında başarılı olup kayıt yaptıran öğrencilerden ülke ayrımı yapılmaksızın YÖS ücreti alınacaktır.

Banka: Ziraat Bankası

Hesap/IBAN No: TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01

Açıklama: Öğrencinin Adı-Soyadı

Adres:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kuzey Kampüs 

Ünalan Mahallesi D-100 Karayolu, 

Yeni Derslik Binası B Blok Zemin Kat