Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023-2024 Yurtdışından Öğrenci Kontenjanlarına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Aday Listesi

21.08.2023

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Adı

Soyadı

Am***

***ED

Biyomühendislik

Adı

Soyadı

Ta***

****Nİ

Fa*****

**DA

Be****

****Jİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

Ni****

***AR

KAYIT TAKVİMİ

Kayıt hakkı kazanan Yedek adaylar için kayıt tarihleri

22.08.2023 – 24.08.2023

Türkçe Programlar için Türkçe Yeterlik Sınavı

(Eğitim dili İngilizce olan programlar için Türkçe Yeterlilik şartı aranmaz)

31.08.2023

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1-) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi

(Belge Türkçe dışında bir dilde düzenlenmişse noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercüme fotokopisi)

2-) Adayın lisede aldığı dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösterir onaylı not döküm belgesi (transkript) fotokopisi

(Belge Türkçe dışında bir dilde düzenlenmişse noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercüme fotokopisi)

3-) Pasaportun / Kimlik kartının noter ya da Türk Dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesinin fotokopisi

4-) Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da Türk Dış temsilciliklerinden alınacak “Denklik Belgesi”nin fotokopisi

5-) Türkçe Dil Yeterlilik belgesinin fotokopisi

(Türkçe dil yeterlilik belgesi ibraz etmeyen adayların Türkçe düzeyi başlangıç seviyesinde kabul edilir ve kayıtları hazırlık sınıfına yapılır.

6-) Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi

(Eğitim dili Türkçe dışında başka bir dil (İngilizce, İspanyolca) olan programlara başvuracak olan adaylar Yabancı Diller Yüksekokulunun eş değerlik tablosunda yer alan sınavlardan muafiyet için gerekli olan puana sahip olmaları durumunda hazırlık eğitiminden muaf olurlar.

Eş değerlik tablosu için tıklayınız: https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu

7-) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim ücretlerini aşağıda belirtilen banka hesabına yatırarak banka dekontunu kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

8-) Maddi Güvence Beyannamesi doldurarak taahhütte bulunmalıdırlar.   http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar/formlar?page=1 (Notere Onaylatılması gerekir) web adresinden edinebilirsiniz.

9-) (1) Ülkelerinde bulunan adaylar için T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak Öğrenci Vizesi ve Türkiye’de bulunan adaylar için öğrenci vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

     (2) Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenci vizesi şartı aranmaz;

  1. Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler,
  2. Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,
  3. Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar, (5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dâhildir.)
  4. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
  5. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

10-) Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak adaylar için tek hekimlik (Aile sağlığı merkezlerinden de alınabilir)  sağlık raporu

11-) Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son altı 6 ay içinde önden çekilmiş dört (4) adet fotoğraf

12-)TR-YÖS Sonuç Belgesi

Kayıt işlemleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Adayların kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz bir şekilde getirmeleri gerekmektedir.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HARÇ ÜCRETLERİ

Fakülte

Harç Ücreti(TL)

Tıp Fakültesi

82.812

Diş Hekimliği Fakültesi

29.874

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

16.286

Sanat ve Tasarım Fakültesi

20.502

Hukuk Fakültesi

12.308

Siyasal Bilgiler Fakültesi

12.308

Sağlık Bilimleri Fakültesi

10.940

Turizm Fakültesi

10.940

Eğitim Bilimleri Fakültesi

10.940

Edebiyat Fakültesi

10.940

NOT :  Toplam harç ücreti güz ve bahar olmak üzere  ikiye bölünecektir. Öğrencilerin kayıt yaptırabilmesi için güz dönemi harcını (toplam ücretin yarısını) yatırmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz YÖS sınavında başarılı olup kayıt yaptıran öğrencilerden ülke ayrımı yapılmaksızın YÖS ücreti alınacaktır.

Banka: Ziraat Bankası

Hesap/IBAN No: TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01

Açıklama: Öğrencinin Adı-Soyadı

Adres:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kuzey Kampüs 

Ünalan Mahallesi D-100 Karayolu, 

Yeni Derslik Binası B Blok Zemin Kat