Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023 DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylarımızın Dikkatine

11.10.2023

2023 DGS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adaylarımız, 13-16 Ekim 2023 saat 23:59'a kadar  https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden e-kayıt yaptırabileceklerdir.

E-kayıt kılavuzuna https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. E-Kayıt yaptıran adaylarımız belge teslimi yapmayacaklardır.

2008 öncesi Lise ve dengi okul mezunu olup yerleşenler ve belgeli mazereti bulunanlar, bizzat Üniversitemize gelerek 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir.

2008 öncesi Lise ve dengi okul mezunu olan ve mazereti nedeniyle e-Devletten kayıt yaptıramayan adaylardan istenen belgeler

a) DGS Sonuç Belgesinin Çıktısı

b) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. ebadında 2 (iki) adet fotoğraf.

c) Lise Diplomasının Noter Onaylı Fotokopisi veya Diploma [Diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

d) Ön lisans Diplomasının Noter Onaylı Fotokopisi veya Diploma [Diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

2008 öncesi Lise ve dengi okul mezunu olup yerleşenler ve  belgeli mazereti bulunan adaylar için Kayıt Yeri

Ünalan Mahallesi  D-100 Karayolu Kuzey Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  B Blok  Zemin Kat        Üsküdar /  İSTANBUL

Ön Lisans Eğitiminde Alınan Derslerin Saydırılması

Ön lisans eğitiminde alınan dersleri içeren ders planı, transkript ve bu derslerin içerikleri ile öğrencilerimiz fakültelerine en geç 24.10.2023 tarihine kadar muafiyet/intibak başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.