Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023 DGS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylarımızın Dikkatine

12.09.2023

2023 DGS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adaylarımız, 14-18 Eylül 2023 saat 23:59'a kadar  https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden e-kayıt yaptırabileceklerdir. E-kayıt kılavuzuna https://static.turkiye.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. E-Kayıt yaptıran adaylarımız belge teslimi yapmayacaklardır.

E-kayıt sistemiyle internet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylarımız, 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na (Kuzey Kampüs B Blok Zemin Kat Ünalan/Üsküdar) gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.

Üniversiteye Gelerek Şahsen Kayıt Yaptıracak Adaylarımızın Kayda Gelirken Getirmeleri Gereken Belgeler Aşağıdaki Gibidir:

a) DGS Sonuç Belgesinin Çıktısı

b) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. ebadında 2 (altı) adet fotoğraf.

c) Lise Diplomasının Noter Onaylı Fotokopisi veya Diploma [Diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

d) Ön lisans Diplomasının Noter Onaylı Fotokopisi veya Diploma [Diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli Mezuniyet Belgesi] (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Ön Lisans Eğitiminde Alınan Derslerin Saydırılması

Ön lisans eğitiminde alınan dersleri içeren ders planı, transkript ve bu derslerin içerikleri ile öğrencilerimiz fakültelerine  en geç 03.10.2023 tarihine kadar muafiyet/intibak başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.