Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanı(Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş Duyurusu

08.07.2024

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1)  ile Yatay Geçiş Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği 08/01/2015 tarihli usül ve esaslar uyarınca 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş takvimi ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

A)Başvuru ve Kayıt Takvimi

Online Başvuru Tarihleri                                                 01-15 Ağustos 2024                  

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı *                                         20-21 Ağustos 2024                

Sonuçların Web Sayfasında İlanının Son Günü          28 Ağustos 2024

Asil Kayıtları                                                                      2-3 Eylül 2024

Yedek Kayıtları                                                                  5-6 Eylül 2024

Ders İntibaklarının Yapılması                                         9-17 Eylül 2024

 *Yabancı dilde öğretim yapılan programlara başvuran öğrenciler için Sınav merkezi Tuzla Orhanlı Yerleşkesindedir ve Sınavlarla ilgili duyurular Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasından yapılacaktır.

NOT 1: Merkezi puan (Ek-1 madde) ile yatay geçiş başvurularında Öğrenci bir başvuru döneminde en fazla 2 (iki) programa başvurabilir.

NOT 2: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında ek madde 2 kapsamında öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Başvuru Koşulları

1) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecektir. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramayacaktır. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır.)

2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının başvurmak istediği programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

(Örnek: İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanı, geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek ise uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş başvurusu yapabilecektir.)

3)  Öğrenci, kayıt olduğu yılda sahip olduğu merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği yükseköğretim programının merkezi yerleştirme puanını sağlaması şartıyla lisans programlarına geçiş başvurusu yapabilecektir (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).

4) Öğrenci,  Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci tekrar yatay geçiş yapamaz.) Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

5) 2024 YKS puanıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

6) Öğrencinin, öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda, geçmek istediği programa öğrenci alınmadıysa, bu programın merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş başvurusunda bulunamaz.

7) Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan programlarına (lisans alanı yabancı dil olan programlar hariç) başvurularda yabancı dil şartı aranmamaktadır.

8) Öğretim dili Türkçe olan programlardan Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci Yabancı dil şartını (bakınız madde 9) sağlamak zorundadır. Türkçe eğitim veren lisans programlarından, öğretim dili yabancı dil olan programların sadece 1. ve 2. sınıfına yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Bu durumda öğrenime başlamak için dil yeterliğini sağlamak gereklidir.

Öğretim dili yabancı dil olan programların ara sınıflarına ise  yabacı dilde eğitim yapılan programlardaki öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

9) Yabancı dilde eğitim yapan programlara başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavına girerek başarılı olmaları veya yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bunun için;

 1. Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı dil Yeterlik Sınavına girmek zorundadırlar. Adayların, bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları zorunludur. İngilizce Öğretmenliği Bölümü  öğrencileri için bu baraj 80'dir.

Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler Yeterlik Sınavından muaftırlar.

 1. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından son üç yılda başarılı olanlar.
 2. ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar. (Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.)
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

Birinci ve ikinci sınıfa başvuran adaylardan dil muafiyetiyle ilgili şartları sağlayamayan öğrenciler Üniversitemiz Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Bu adaylardan Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girecek olanların, ara sınıflara başvuran adaylardan farklı olarak, öncelikle 20-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında Orhanlı/Tuzla yerleşkesinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına (DBS'ye) girmeleri gerekmektedir. DBS'den Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen asgari puanı alan öğrenciler yine 20-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Sınavlara ilişkin uygulama usul ve esasları, tarih, saat, oturum vb. detaylı bilgiler, Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında daha sonra yayınlanacak olup, aday öğrencilerin öncesinde bu sayfayı mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. (Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası için: https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr) Barajı geçemeyen öğrencilerden yatay geçiş başvuru sonucu olumlu olanlar Üniversitemiz Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. 

 1. Ara sınıflara başvuran adaylardan yukarıdaki dil şartlarını yerine getiremeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 2. 2 yıl hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler yeniden hazırlık sınıfı okuyamazlar. Üniversitemizin yapacağı Yabancı dil Yeterlik Sınavını başarmaları yada ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almaları gerekir.(Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.)

10) Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır..

11) Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.

C-)Kontenjanlar, Puan Türleri ve Taban Puanlar

2024-2025 Medeniyet Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

DGS İle Yerleşen Öğrenciler için 2024-2025 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

D-)Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden  çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 41-42-43-44-45-47-48-52

E-)Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Öğrenci Belgesi,

2) Not dökümü/ transkript (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.),

3) YKS Sonuç Belgesi: Öğrencinin sınavda aldığı puanları gösteren belgenin internet çıktısı

4) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

5) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı ders içerikleri  (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.),

6) Disiplin Durumunu Gösterir Belge: öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez),

7) Yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge,

8) Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanı (ek madde-1) ile yatay geçiş yapmadığına dair kayıtlı olduğu üniversitenin öğrenci işlerinden alacağı belge, (öğrenci belgesinde kayıt türü olarak ÖSS yazıyorsa, öğrenciler bu belge yerine öğrenci belgesini yükleyebilirler.)

9) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf,

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz,

F-)Başvuru Süreci

 • Online başvuru ekranı 01-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında açıktır.
 • Başvuru belgeleri, online başvuru ekranına yüklenir.
 • Adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak online başvuru ekranına yüklemelidirler.
 • Başvuru ekranına yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında gereklidir.
 • Adaylar, sisteme belgelerini yükledikten sonra başvurularını kayıt etmelidirler.

G-)Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Değerlendirme sürecinde adayların ÖSYS puanları kullanılarak sıralama yapılır. Adaylar kontenjan sayılarına göre asıl ve yedek olarak bu sıralama kullanılarak programlara yerleştirilir.

H-)Kesin Kayıt İşlemleri

1) Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz Ana Web Sayfası, Fakültelerin web sayfası ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.

2) Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri, ayrıca "yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur" belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Adaylar, takvimde belirtilen 2-3 Eylül 2024 tarihlerinde kesin kayıt yaptırmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu yapmak için tıklayınız... 

Not : Online başvuru esnasında belgelerin E-Devlet çıktısı ve Üniversite Bologna sisteminden alınan belgelerin geçerli olduğu, asil kayıtlarda belgelerin orjinalleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir.