Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

3713 Sayılı Kanun'la Özel Öğrencilik

24.09.2018

3713 Sayılı Kanun'la Özel Öğrencilik

3713  Sayılı  Kanun  uyarınca  2017  yılında  verilen  özel  öğrencilik  statüsünün 2018  yılında 
da verilmesine ilişkin Kurulumuza yapılan başvurular 12/09/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu toplantısında incelenmiş  ve  15  Şubat  2017  tarihli  Yükseköğretim  Genel Kurul toplantısında  Yürütme  Kuruluna  verilen yetkiye  dayanarak,3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ülkemizdeki (Türkiye'deki) yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocuklarının, (bundan  sonra  öğrenci  olarak  anılacak  olup) ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilmelerine ilişkin olarak aşağıda yer alan usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir.


1) Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim programı ile aynı şartları (program isminin aynı olması, 
öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan 
programlara, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin öğretim dili Türkçe, öğretim dili            en az %30 yabancı dil olan  programlardaki öğrencilerin   öğretim dili en   az %30   yabancı dil olan  programlarda), sağlayan ve  öğrencinin  devam  edebileceği  sınıfı  bulunan  programlara  sahip  yükseköğretim kurumlarına 3713 özel öğrenci statüsü için başvuru yapılabilecek, ikinci öğretim  programlarında kayıtlı öğrenciler de birinci öğretim programlarına başvuru yapabilecektir.

2) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışındaki diğer illerde devlet 
yükseköğretim kurumlarında  kayıtlı  öğrencilerin  devlet  yükseköğretim  kurumlarındaki   
programlara,  vakıf  yükseköğretim kurumlarında  kayıtlı  öğrencilerin  vakıf  yükseköğretim    
kurumlarına öğrencinin başvuracağı ilde vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaması halinde devlet 
yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabilecektir.

3) Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına 19 Eylül   - 2 Ekim 2018 tarihleri arasında (Salı günü 
mesai bitimine kadar) başvuru yapabileceklerdir.

4) Öğrencilerin başvuru sırasında 3713 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen kapsamında olduklarına 
dair belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ederek ilgili yükseköğretim kurumuna teslim 
etmeleri gerekmektedir.Yükseköğretim kurumları tarafından teslim alınan belgelere ilişkin olarak öğrencinin  söz  konusu  karar  kapsamında olup  olmadığının  ihtiyaç  duyulması  halinde  Sosyal  Güvenlik Kurumundan teyit edilebilecektir.

Öğrenciler halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi (e-devlet 
üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul edilecektir.) ile öğrenim gördükleri programın öğretim 
diline ilişkin belgeleri özel öğrenci olarak devam etmek istedikleri yükseköğretim   kurumuna 
teslim edeceklerdir.3 713 Özel öğrenci statüsünde başvuru yapılan yükseköğretim kurumları öğrencilerin yukarıda yer alan şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları sağlayan ve söz konusu    karar kapsamında olduğu saptanan öğrenciler özel öğrenci olarak kabul edilecektir.   Bu  işlemler 2 Ekim 2018 günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. (Sosyal Güvenlik Kurumundan durum teyidi  gelmeyen  öğrencilerin  sunduğu  belgelere göre  işlemleri  yürütülecek  ancak   durumlarının söz konusu karar kapsamında olmadığı saptanan öğrencilerin özel öğrencilik   işlemleri geri alınacaktır).

5) 3713 Özel öğrencilik işlemleri için kontenjan sınırlaması bulunmamakta olup yukarıda yer alan 
şartları sağlayan tüm öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilecektir.

6) 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 
anılan Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerine    
ilişkin  belge verilecektir. 3713  özel öğrenci  statüsünde kabul edilen  öğrenciler bu belgelerini 
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna   en geç 16 Ekim 2018 Salı günü mesai bitimine kadar 
teslim edeceklerdir.

7) 3713  Özel  öğrenci  statüsünde  kabul  edilen  öğrenciler  2018-2019  eğitim  öğretim  yılı  
güz döneminde eğitime başlayacaklardır.

8)   3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna devam etmek isteyen   
öğrencilerden, devlet  yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlardan

a) Programın öğretim süresi içinde olanların katkı payları Maliye Bakanlığı tarafından öğrencinin 
kayıtlı olduğu üniversiteye  aktarıldıktan  sonra  ilgili  üniversite  tarafından  öğrencinin  özel 
öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

b) Program süresini  geçiren öğrenciler  katkı  payını  özel öğrenci olarak eğitim alacakları 
yükseköğretim kurumuna ödeyecek,

c) İkinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler öğretim  ücretini  özel  öğrenci  olarak  eğitim  
alacakları yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir.

3713 Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumuna  devam  etmek  isteyen  öğrencilerden vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumuna ödemesi gereken öğretim ücretini özel öğrenci  olarak  eğitim  alacağı  devlet  veya  vakıf  
yükseköğretim  kurumuna  ödeyeceklerdir.  Bu öğrencilerin ödemesi gereken öğretim ücretleri ile 
ödeme koşullarına ilişkin özel öğrenci olarak eğitim alacakları yükseköğretim kurumu tarafından 
ilgili vakıf  yükseköğretim  kurumundan  öğretim  ücretleri  öğrenilerek  tahsil edilecektir.

9) Öğrencilerin 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerinde kayıtlı oldukları yükseköğretim 
kurumlarından temin edecekleri transkriptlerini 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edildikleri 
yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir.

10) 3713 özel öğrencilik işlemlerinde özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu 
tarafından derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program 
yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş 
olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacaktır. Mezuniyet için gerekli 
olan asgari AKTS kredisi (ön lisans:  120  AKTS,  lisans:  240  AKTS,  Diş  Hekimliği:  300  AKTS,  
Tıp:  360 AKTS) ile öğrencinin 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacağı yükseköğretim kurumunun 
program müfredatında mezuniyet için belirlenen AKTS kredileri dikkate alınarak alması gereken 
dersler    belirlenecektir.

11) Öğrencilerin transkriptinde yer alan ve başarılı olduğu tüm dersler kredileri ve ders adları 
ile birlikte aynen intibak ettirilecektir. İntibak ettirilen öğrencilerin mevcut AKTS Kredileri ile 
3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri programın toplam AKTS kredisi dikkate   
alınarak, alması gereken AKTS kredisi ve dersler belirlenecektir.

12) Öğrencilerin daha önce alarak başarısız olduğu dersler için 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim 
alacakları yükseköğretim kurumu tarafından aynı dersin olması durumunda aynı ders verilecek, 
olmaması durumunda yeni ders belirlenebilecektir.

13) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrenciler 3713 özel 
öğrenci statüsünde eğitim alacakları yükseköğretim kurumunda bu eğitimlerin olması durumunda devam  edebilecek,  olmaması  durumunda ise çift anadal ve/veya yan dal eğitiminden vaz geçmiş 
sayılacaklardır. Öğrenciler çift anadal ve/veya yan dal eğitimine devam etmesi durumunda, ayrıca 
katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecektir.

14) Öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliğine tabi olacaktır. Eğitim öğretime devam etmek ve ders alabilmek için özel 
öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun aradığı not ortalamasını sağlamaları 
gerekmektedir.

15) 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim alacak öğrenciler yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı 
diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olup bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi yemek, sosyal 
tesisler, kütüphane, yurt vb. olanaklardan aynı şekilde yararlanacaklardır. Bu öğrencilerden farklı 
ücret alınamayacağı gibi  diğer  öğrencilerin  yararlandığı  olanaklar  için kısıtlama 
getirilemeyecektir.

16) 3713 özel öğrenci statüsünde öğretime devam edecek öğrencilere  özel  öğrenci  olarak  eğitim  
alacağı yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci belgesi düzenlenecektir.

17) Bu öğrencilere 2018-2019 bahar döneminden itibaren talep etmeleri durumunda transkript 3713 
özel öğrenci statüsünde eğitime devam ettiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecektir.

18) Öğrencinin 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim aldığı yükseköğretim kurumunu başarı ile 
tamamlayarak hak etmesi durumunda yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi 
yapılmadan diploması düzenlenecektir.

19) Öğrenciler istedikleri takdirde 3713 özel öğrenci statüsünde eğitim aldıkları yükseköğretim 
kurumundan kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna geri dönebilecektir. Bu öğrenciler için de 
yukarıdaki intibak işlemleri uygulanacaktır.