Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7143 sayılı Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Başvuruları

10.10.2018

Üniversitemiz Senatosunun kararına göre 7143  sayılı Af Kanun  uyarınca  ikamet ve işi sebebi ile yatay geçiş başvuruları 12.10.2018 tarihine kadar kabul edilecektir.

Bu kanun kapsmındaki yatay geçiş kontenjanları Tip Fakiiltesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için ikişer (2), diğer Fakültelerin her bir bölümü  için birer (1) kişi olarak belirlenmiştir.

Yatay geçiş başvuruları Yükskeköğretim Kurulu Başkanlığının 7143 sayılı kanunun uygulama ilkeleri'ne göre ilgili Fakülte yönetim kurullarınca görüşülerek kararlaştırılacaktır.