Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7417 AF KANUNU KAPSAMINDA İMÜ LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

07.10.2022

Başvuru Tarihleri: 5 Ekim 2022- 8 Kasım 2022 (Mesai gün ve saatleri içerisinde) 

Başvuru Şekli: Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların aşağıda belirtilmiş olan belgelerle birlikte yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte Dekanlığına şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla müracaat etmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularında 2022 yılı YKS/DGS taban puanlarına göre işlem yapılacak olup, söz konusu taban puan şartlarını sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilecektir. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemlerinde sadece merkezi yerleştirme puanı aranacaktır.
Kontenjanlar: Her aktif Programımız için 3’er kontenjan ayrılmıştır. 


Başvuru için Gereken Evraklar:

1.    Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
2.    7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığını gösteren Öğrenci Belgesi veya üst yazı.
3.    Adayın af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt esnasında vermiş olduğu ÖSYS, YKS, DGS vb. Yerleştirme Sonuç Belgesi 
4.    Muafiyet işlemleri için eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait Transkript ve Ders İçerikleri,
5.    Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge,
6.    Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
7.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
8.    Yabancı dil programlar için YÖKDİL/YDS/TOEFL vb. eşdeğer sonuç belgeleri,
 
Yabancı Dil Programlarına Başvuru Yapan Adaylar;
Eğitim dili yabancı dil olan programlara başvuran ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına eş değer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanı sağlamayan adayların; Üniversitemizin yapacağı yeterlilik sınavına katılmaları zorunludur. 
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ile ilgili detaylı bilgiyi Yabancı Dil Yüksekokulu web sitesinden öğrenebilirsiniz.