Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7417 Sayılı Kanun İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Öğrencileri Uygulama Esasları

20.09.2022

7417 Sayılı Kanun İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Öğrencileri Uygulama Esasları

2022/17-1 Senato Karar Örneği