Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ ve FİNANS OFİSİ BAŞKANLIĞI YARI ZAMANLI PERSONEL İLANI

04.11.2019

 CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ BAŞKANLIĞI YARI ZAMANLI PERSONEL İLANI

Başvuru Bağlantı Adresi: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/br_StajBasvuru.aspx?g=2e4ff04d- 81d2-44c9-93d5-da55d6f75980

A)Genel Başvuru Kriterleri

 • Lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • İyi düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip,
 • 4 üzerinden 2,5 veya üzeri not ortalamasına sahip,
 • Haftada asgari 2,5 iş günü çalışabilir durumda olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Yüksek Lisans ve Doktorasını aşağıdaki alanlarda yapan veya yapmayı planlayan adaylar öncelikli değerlendirilecektir.

 • Performans Değerlendirme
 • Ücret ve Ödül Sistemi Yönetimi
 • İnsan Kaynağı Eğitimi ve Geliştirme
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Yetenek Yönetimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Kariyer Planlama

B)Daire Başkanlığı Özelinde Başvuru Kriterleri

 1. İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi
  • STATA ya da R programlarının en az birini orta ve üzeri düzeyde bilen,
  • Tercihen büyük ölçekli mikro düzeyde veri setleri ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) üzerine bilgi ve deneyim sahibi olan,

Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

 • Aktüerya
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Ekonometri
 • Ekonomi / İktisat
 • Endüstri Mühendisliği
 • İstatistik
 • İşletme
 • Matematik / Matematik Mühendisliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

2)Projeler ve Bilişim Teknolojileri Dairesi

Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İstatistik
 • Psikoloji
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

3)Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi

Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri

 • Endüstri Mühendisliği
 • İşletme/ İşletme Mühendisliği
 • Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler
 • Sosyoloji
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Lisansüstü Bölümleri

 • Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Örgütsel Davranış
 • Sosyal Psikoloji
 • Yönetim ve Organizasyon

4)Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

 • İyi seviyede Adobe Photoshop ve Illustrator programlarını bilen,
 • En az orta seviyede video kurgu programlarını kullanabilen,
 • Tercihen metin yazarlığı, içerik üretimi ve/veya sosyal medya yönetimi konusunda deneyimli olan

Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri

 • Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
 • Basın ve Yayın Bölümü
 • Gazetecilik
 • Grafik Tasarımı
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Halkla İlişkiler / Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim / İletişim Bilimleri
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • Medya / Medya ve İletişim / Yeni Medya
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Reklamcılık ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Bölümleri

 • İletişim Bilimleri
 • Kültürel Çalışmalar ve Medya Programı
 • Medya ve İletişim Çalışmaları
 • Medya ve Görsel çalışmalar

 CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ BAŞKANLIĞI YARI ZAMANLI PERSONEL İLANI

Başvuru Bağlantı Adresi: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/br_StajBasvuru.aspx?g=ed570507- 17b0-4b09-a078-20ed6bd6ae56

Başvuru Kriterleri

 • Lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip,
 • Not ortalaması 4 üzerinden 3 ve üzeri,
 • Haftada en az 2,5 gün çalışabilir durumda olan,

Aşağıdaki (tercihen İngilizce eğitim veren) lisans/lisansüstü bölümlerde öğrenimini sürdüren adayların başvuruları kabul edilecektir:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Mühendisliği
 • Ekonometri
 • Ekonomi / İktisat
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enformatik Mühendisliği
 • İşletme
 • İşletme Mühendisliği
 • Maliye
 • Sistem Mühendisliği
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Yazılım Mühendisliği

Tercih Kriterleri

 • Yoğun çalışma saatleri konusunda bir çekincesi veya engeli olmayan,
 • Araştırmaya açık ve belirli takvimli projelerde yer almaya istekli,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Analitik düşünce ve analitik çözümleme yeteneğine sahip,
 • Gelişime açık, kaynak bilgileri araştırma ve raporlama konusunda deneyim, ilgi ve yetenek sahibi,
 • Microsoft Ofis programını verimli bir şekilde kullanabilen,
 • Bilgisayar yazılım programları deneyimi ya da bilgisi olan (Office Macro, Java, Stata, R, MatlaB, Stata, SPSS, Gauss),
 • Yüksek Lisans ve üzeri eğitimine devam eden,
 • Mühendislik Fakültesi adayları için kariyerini finansal teknolojiler ve internet teknolojileri üzerinde geliştirmek isteyen adaylar öncelikli tercih edilecektir.