Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Europass Bilgilendirmesi Hakkında

02.01.2019

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gönderilen ilgi yazıda, Ulusal Europass Merkezi tarafından Europass web tabanlı araçların uygulanması ile ilgili faaliyetleri teşvik ve koordine etmek, ulusötesi öğrenme hareketliliği ve kariyer yönetimi için rehberlik sunan servisler hakkında bilgi vermek, ulusal web bağlantılarını içerecek şekilde mevcut öğrenme fırsatları, yeterlilikler ve tanınma prosedürleri hakkında bilgi vermek ve bireylerde Europass'ın farkındalığını ve görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ve bu çalışmalar kapsamında bireylerin ihtiyaç duyacağı bilgilere www.europass.gov.tr adresinde yer verilmiştir

Bahse konu afişlerin için Tıklayınız.