Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi II Projesi

14.06.2024

TÜBİTAK 4004 –Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi yürütücülüğünde lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik iklim değişikliği farkındalığı hakkında eğitim, bilimsel gezi, atölye, sergi, çalıştay ve fidan dikim faaliyetleri düzenlenecektir.

"İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi II" projesi kapsamında lisans ve lisansüstü programlarda örgün eğitimlerine devam eden gençlerin, interaktif uygulamalarla iklim değişikliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alarak konuya dair bilgi düzeylerini artırmak amaçlanmıştır.  Böylece  katılımcılar tabiatı koruma ve tabiat ile uyumlu yaşama bilinci kazanacak, çevre tüketiciliğinden çevre ile üretime geçecek, uzman eğiticiler ile birlikte kamu politikaları geliştirecek, yerel, ulusal ve uluslararası çevre çalışmalarında aktif görev alma istekleri teşvik edilecektir.

Yüz yüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri proje kapsamında karşılanacak olup katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Başvuru için aşağıda yer alan internet sitesindeki çevrim içi başvuru formlarının belirtilen tarihlere kadar doldurulması gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim İçin: https://iklim.kastamonu.edu.tr