Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İMÜ 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

01.07.2021

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

Lisans Eğitim Öğretim (Tıp Fakültesi-Hukuk Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu  Hariç)

Görevlendirilmelerinin (Ders Programı için) Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 

09 Ağustos 2021

Ders Programlarının İlanı

06 Eylül 2021

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması

20-24 Eylül 2021

Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri / Danışman onay

27 Eylül-01 Ekim 2021

Derslerin Başlaması 

04 Ekim 2021

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)/Mazeretli Ders Kaydı

06-11 Ekim 2021

Lisans Öğrencileri İçin Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (İngilizce I, İngilizce II)

8 Ekim 2021 (Tıp, Diş Hek., Turizm, Hukuk:17 Eylül 2021)

Yarıyıl İçin Ders Değerlendirme Araçları (Arasınav,Ödev,Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

11 Ekim 2021

Yarıyıl İçi Sınavları (Vize Haftası)

22-27 Kasım 2021

Derslerin Bitmesi 

07 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

10-19 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 

26 Ocak 2022

Bütünleme Sınavları

31 Ocak-05 Şubat 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı-Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

11 Şubat 2022

Tek Ders Sınavı (Mezuniyet Aşamasındaki Lisans Öğrencileri İçin)

14 Şubat 2022

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

Ders  Görevlendirmelerinin (Ders programı için) Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

21 Ocak 2022

Ders Programlarının İlanı

14 Şubat 2022

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması

14-18 Şubat 2022

Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri/Danışman Onayları 

21-25 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

28 Şubat 2022

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)/Mazeretli Ders Kaydı

07-11Mart 2022

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.)ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

11 Mart 2022

Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası)

18-22 Nisan 2022

Derslerin Bitmesi

03 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

06-15 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

24 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

04-07 Temmuz 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

18 Temmuz 2022

Tek Ders Sınavı (Mezuniyet Aşamasındaki Lisans Öğrencileri İçin) 

25 Temmuz 2022

Derslerin Başlaması

13 Eylül 2021

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Dönem I Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

13 Eylül 2021

Yarıyıl Tatili

24 Ocak-4 Şubat 2022

Dönem Sonu

27 Mayıs 2022

Dönem Sonu Pratik Sınavı

15 Haziran 2022

Dönem Sonu Sınavı (Final)

16 Haziran 2022

Bütünleme Pratik Sınavı

6 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavı

7 Temmuz 2022

Ders Kurulu I: Yaşamın Moleküler Temelleri

Course I: Molecular Basis of Life

Ders Kurulunun Başlangıcı

13 Eylül 2021

Ders Kurulunun Bitimi

15 Ekim 2021

Ders Kurulu Sınavı

15 Ekim 2021

Ders Kurulu II: Molekülden Hücreye

Course II: From Molecule To Cell

Ders Kurulunun Başlangıcı

18 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

26 Kasım 2021

Ders Kurulu Sınavı

26 Kasım 2021

Ders Kurulu III: Hücreden Dokuya

Course III:  From Cell To Tissue

Ders Kurulunun Başlangıcı

29 Kasım 2021

Ders Kurulunun Bitimi

7 Ocak 2022

Ders Kurulu Sınavı

7 Ocak 2022

Ders Kurulu IV: Kemik ve Eklem

Course IV: Bone and Joint

Ders Kurulunun Başlangıcı

10 Ocak 2022

Ders Kurulunun Bitimi

18 Mart 2022

Ders Kurulu Sınavı

18 Mart 2022

Ders Kurulu V: Kas ve Hareket Sistemi

Course V:  Muscle and Movement System

Ders Kurulunun Başlangıcı

21 Mart 2022

Ders Kurulunun Bitimi

27 Mayıs 2022

Ders Kurulu Sınavı

27 Mayıs 2022

*İyi Hekimlik Uygulamaları Kurulu

*Good Medical Practice Committee

Ders Kurulunun Başlangıcı

7 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

7 Nisan 2022

Ders Kurulu Sınavı

7 Nisan 2022

**Bilimsellik Kurulu

**Scientific Committee

Ders Kurulunun Başlangıcı

5 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

5 Nisan 2022

Ders Kurulu Sınavı

5 Nisan 2022

Dönem II Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

6 Eylül 2021

Yarıyıl Tatili

24 Ocak- 4 Şubat 2022

Dönem Sonu

31 Mayıs 2022

Dönem Sonu Pratik Sınavı

13 Haziran 2022

Dönem Sonu Sınavı (Final)

14 Haziran 2022

Bütünleme Pratik Sınavı

4 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavı

5 Temmuz 2022

Ders Kurulu I: Kardiyovasküler Sistemi

Course I: Cardiovascular System

Ders Kurulunun Başlangıcı

6 Eylül 2021

Ders Kurulunun Bitimi

13 Ekim 2021

Ders Kurulu Sınavı

13 Ekim 2021

Ders Kurulu II: Kan ve Solunum Sistemleri

Course II: Blood and Respiratory System

Ders Kurulunun Başlangıcı

14 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

3 Aralık 2021

Ders Kurulu Sınavı

3 Aralık 2021

Ders Kurulu III: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma

Course III:  Gastrointestinal System and Metabolism

Ders Kurulunun Başlangıcı

6 Aralık 2021

Ders Kurulunun Bitimi

20 Ocak 2022

Ders Kurulu Sınavı

20 Ocak 2022

Ders Kurulu IV: Sinir Sistemi

Course IV: Nervous System

Ders Kurulunun Başlangıcı

21 Ocak 2022

Ders Kurulunun Bitimi

25 Mart 2022

Ders Kurulu Sınavı

25 Mart 2022

Ders Kurulu V: Endokrin ve Ürogenital Sistemler

Course V: Endocrine and Urogenital System

Ders Kurulunun Başlangıcı

28 Mart 2022

Ders Kurulunun Bitimi

31 Mayıs 2022

Ders Kurulu Sınavı

31 Mayıs 2022

*İyi Hekimlik Uygulamaları Kurulu

*Good Medical Practice Committee

Ders Kurulunun Başlangıcı

5 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

12 Nisan 2022

Ders Kurulu Sınavı

12 Nisan 2022

**Bilimsellik Kurulu

**Scientific Committee

Ders Kurulunun Başlangıcı

6 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

13 Nisan 2022

Ders Kurulu Sınavı

13 Nisan 2022

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Dönem III Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

6 Eylül 2021

Yarıyıl Tatili

24 Ocak- 4 Şubat 2022

Dönem Sonu

21 Haziran 2022

Dönem Sonu Pratik Sınavı

7 Temmuz 2022

Dönem Sonu Sınavı (Final)

8 Temmuz 2022

Bütünleme Pratik  Sınavı

27 Temmuz 2022

Bütünleme Sınavı

28 Temmuz 2022

Ders Kurulu I: Hastalıkların Biyolojik Temelleri  (TF 301)

Course I : Biologic Basis Of Diseases (TF 301)

Ders Kurulunun Başlangıcı

6 Eylül 2021

Ders Kurulunun Bitimi

1 Ekim 2021

Ders Kurulu Sınavı

1 Ekim 2021

Ders Kurulu II: Neoplazik, Enfeksiyon ve Hematolojik Hastalıklar  (TF 302)

Course II : Neoplasic, Infectious and Hematologic Diseases (TF 302)

Ders Kurulunun Başlangıcı

4 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

5 Kasım 2021

Ders Kurulu Sınavı

5 Kasım 2021

Ders Kurulu III: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları (TF 303)

Course III: Circulatory and Respiratory System Diseases (TF 303)

Ders Kurulunun Başlangıcı

8 Kasım 2021

Ders Kurulunun Bitimi

17 Aralık 2021

Ders Kurulu Sınavı

17 Aralık 2021

Ders Kurulu IV: Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Hastalıkları (TF 304)

Course IV: Gastrointestinal System and Endocrin Diseases (TF 304)

Ders Kurulunun Başlangıcı

20 Aralık 2021

Ders Kurulunun Bitimi

19 Ocak 2022

Ders Kurulu Sınavı

19 Ocak 2022

Ders Kurulu V: Genitoüriner Sistem Hastalıkları (TF 305)

Course V: Genitourinary System Diseases (TF 305)

Ders Kurulunun Başlangıcı

20 Ocak 2022

Ders Kurulunun Bitimi

4 Mart 2022

Ders Kurulu Sınavı

4 Mart 2022

Ders Kurulu VI: Nöropsikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Hastalıkları (TF 306)

Course VI: Neuro- Psychiatry And Musculo- Skeletal System Diseases (TF 306)

Ders Kurulunun Başlangıcı

7 Mart 2022

Ders Kurulunun Bitimi

11 Mayıs 2022

Ders Kurulu Sınavı

11 Mayıs 2022

Ders Kurulu VII: Klinik Bilimlere Giriş   (TF 307)

Course VII: Introduction To Clinical Sciences (TF 307)

Ders Kurulunun Başlangıcı

12 Mayıs 2022

Ders Kurulunun Bitimi

21 Haziran 2022

Ders Kurulu Sınavı

21 Haziran 2022

*İyi Hekimlik Uygulamaları Kurulu

*Good Medical Practice Committee

Ders Kurulunun Başlangıcı

6 Ekim 2021

Ders Kurulunun Bitimi

20 Nisan 2022

Ders Kurulu Sınavı

20 Nisan 2022

Dönem IV Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

31 Ağustos 2021

Yarıyıl Tatili

24-28 Ocak 2022

Dönem Sonu

17 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

27 Haziran - 07 Temmuz 2022

Dönem V Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

31 Ağustos 2021

Yarıyıl Tatili

10-14 Ocak 2022

Dönem Sonu

27 Mayıs 2022

Bütünleme Sınavları

06 - 17 Haziran - 2022

Dönem VI Akademik Takvim

Derslerin Başlaması

1 Temmuz 2021

Dönem Sonu

30 Haziran 2022

 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

Düzey Belirleme Sınavı (DBS) - Yeterlilik Sınavı (İYS) (İngilizce ve İspanyolca)

20-24 Eylül 2021 (İMÜYÖSS ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler de aynı tarihte sınava girecektir.)

DBS ve İYS Sonuçlarının İlanının Son Günü

01 Ekim 2021

I. Periyot  Başlangıcı

04 Ekim 2021

I. Periyot Bitişi

26 Kasım 2021

I. Ara Sınav Haftası

29 Kasım - 03 Aralık 2021

II. Periyot Başlangıcı

06 Aralık 2021

II. Periyot Bitişi

21 Ocak 2022

II. Ara Sınav Haftası

24-28 Ocak 2022

Ara Dönem Yeterlilik Sınavı (İYS) (İngilizce ve İspanyolca)

31 Ocak-04 Şubat 2022

Ara Dönem Yeterlilik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanının Son Günü

11 Şubat 2022

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

III. Periyot Başlangıcı

21 Şubat 2022

III. Periyot Bitişi

15 Nisan 2022

III. Ara Sınav Haftası

18-22 Nisan 2022

IV. Periyot Başlangıcı

25 Nisan 2022

IV. Periyot Bitişi

10 Haziran 2022

IV. Ara Sınav Haftası

13-17 Haziran 2022

Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı (İYS) (İngilizce ve İspanyolca)

20-24 Haziran 2022

Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı (İYS) (İngilizce ve İspanyolca) Sonuçlarının İlanının Son Günü

01 Temmuz 2022

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ

Ders Programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

31 Ağustos 2021

Ders Programlarının İlanı

31 Ağustos 2021

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması

6 - 13 Eylül 2021

Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri

6 - 13 Eylül 2021

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları ve Değerlendirme Kriterleri İlanının Son Günü

6 Eylül 2021

Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

12 Eylül 2021

Lisans Öğrencileri İçin Zorunlu Yab. Dil Muafiyet Sınavı

17 Eylül 2021

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

13 - 15 Eylül 2021

Derslerin Başlaması

13 Eylül 2021

Lisans Öğrencileri İçin Mazeretli Ders Kaydı

15 - 20 Eylül 2021

Yarıyıl İçi Sınavları (Vize Haftası: Dönemlik ve Yıllık Dersler)

08 - 14 Kasım 2021

Mazeret Sınavları (Yarıyıl İçi Sınavları )

15 - 19 Kasım 2021

Derslerin Bitmesi

31 Aralık 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları (Dönemlik Dersler İçin)

3 - 14 Ocak 2022

Mazeret Sınavları (Yarıyıl sonu sınavı)

17 - 21 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçları İlanının Son Günü (Dönemlik Dersler İçin)

23 Ocak 2022

Bütünleme Sınavları (Dönemlik Dersler İçin)

24 - 27 Ocak 2022

Bütünleme Sonuçlarının İlanı (Dönemlik Dersler İçin)

28 Ocak 2022

BAHAR DÖNEMİ

Ders Programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

7 Şubat 2022

Ders Programlarının İlanı

8 Şubat 2022

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması

7 - 13 Şubat 2022

Ders Seçme İşlemleri

7 - 13 Şubat 2022

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları ve Değerlendirme Kriterleri İlanının Son Günü

7 Şubat 2022

Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü

13 Şubat 2022

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

14 - 16 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

14 Şubat 2022

Lisans Öğrencileri İçin Mazeretli Ders Kaydı

17 - 19 Şubat 2022

Yarıyıl İçi Sınavları (Vize Haftası: Dönemlik ve Yıllık Dersler)

11 - 17 Nisan 2022

Mazeret Sınavları (Yarıyıl İçi Sınavları)

18 - 20 Nisan 2022

Derslerin Bitmesi

3 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları (Dönemlik Ve Yıllık Dersler İçin)

6 - 17 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçları İlanının Son Günü (Dönemlik Ve Yıllık Dersler İçin)

19 Haziran 2022

Mazeret Sınavları (Yarıyıl Sonu Sınavları)

20 - 22 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

23-24 Haziran 2022

Bütünleme Sonuçlarının İlanı

27 Haziran 2022

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TURİZM FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Ders Kayıtları

9-10 Eylül 2021

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

13-17 Eylül 2021

Derslerin Başlaması 

13 Eylül 2021

Derslerin Bitmesi

17 Aralık 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

20-29 Aralık 2021

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 

3 Ocak 2022

Bütünleme Sınavları

5-14 Ocak 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı-Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

18 Ocak 2022

                                                      BAHAR YARIYILI

Ders  Kayıtları

27-28 Ocak 2022

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

31 Ocak 4 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

31 Ocak 2022

Derslerin Bitmesi

6 Mayıs 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

9 Mayıs-18 Mayıs 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

23 Mayıs 2022

Bütünleme Sınavları

25 Mayıs-3 Haziran 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

7 Haziran 2022

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

Ders Kayıtları

6-12 Eylül 2021

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

13-17 Eylül 2021

Derslerin Başlaması 

13 Eylül 2021

Yarıyıl İçi Sınavları (Vize Sınavları)

1-6 Kasım 2021

Derslerin Bitmesi

17 Aralık 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları

20-29 Aralık 2021

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 

6 Ocak 2022

Bütünleme Sınavları

13-19 Ocak 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı-Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

26 Ocak 2022

BAHAR YARIYILI

Ders  Kayıtları

31 Ocak -4 Şubat 2022

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)

7-11 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

7 Şubat 2022

Yarıyıl İçi Sınavları (Vize Sınavları)

28 Mart - 2 Nisan 2022

Derslerin Bitmesi

13 Mayıs 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

16-25 Mayıs 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

2 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

9-15 Haziran 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

22 Haziran 2022

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması

01-24 Eylül 2021

Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri / Danışman onay

27 Eylül-01 Ekim 2021

Derslerin Başlaması 

04 Ekim 2021

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)/Mazeretli Ders Kaydı

06-11 Ekim 2021

Yarıyıl İçin Ders Değerlendirme Araçları (Arasınav,Ödev,Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

11 Ekim 2021

Yarıyıl İçi Sınavları (Vize Haftası)

22-27 Kasım 2021

Derslerin Bitmesi 

07 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

10-19 Ocak 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 

26 Ocak 2022

Bütünleme Sınavları

31 Ocak-05 Şubat 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı-Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü

11 Şubat 2022

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması

01-18 Şubat 2022

Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri/Danışman Onayları 

21-25 Şubat 2022

Derslerin Başlaması

28 Şubat 2022

Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla)/Mazeretli Ders Kaydı

07-11Mart 2022

Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.)ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü

11 Mart 2022

Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası)

14-18 Nisan 2022

Derslerin Bitmesi

03 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Sınavları

06-15 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü

24 Haziran 2022

Bütünleme Sınavları

04-07 Temmuz 2022

Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 

18 Temmuz 2022