Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İLANI

20.09.2018

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İLANI

İMÜYÖS Sınavı 26.09.2018 tarihine ertelenmiştir, Başvurular 24.09.2018 tarihine kadar devam edecektir.

Üniversitemizin Tablo 1’de belirtilen lisans programlarına kabul edilmek üzere, aşağıda belirtilen takvime uygun olarak yurt dışından öğrenci adaylarının başvuruları alınacaktır.

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ

İMÜYÖSS’e başvuru tarihi

14-24.09.2018

İMÜYÖSS sınav tarihi

                  26   Eylül 2018

İMÜYÖSS sonuçlarının yerleştirme sonuçlarının ilanı           

02 Ekim 2018

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

 03-09. Ekim 2018

Yedek kayıt tarihleri

İngilizce Programlar için İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

 10-12 Ekim 2018

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

Yurtdışından aday öğrenci olarak başvurabilmek için:

  1. Lise son sınıfta okuyor olmak veya lise mezunu olmak gereklidir.
  2. Başvuranların yurtdışından öğrenci olma şartını sağlayabilmesi için Yükseköğretim Kurulu’nun 16.07.2014 tarihli “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”ında belirtilen şartları taşıması zorunludur. İlgili Esaslara ulaşmak için tıklayınız.
  3. Adaylar programlara yerleştirilmek üzere Üniversitemizin düzenlediği “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı”na girmek zorundadırlar. Bu sınava girmenin bir ön şartı olarak; adayların kendi ülkelerindeki Üniversiteye Geçiş sınavına girerek bu sınavdan Ek 1’de belirtilen taban puanı almış olmaları, sınava girdikleri ülke veya sınav adı tabloda yer almıyorsa, ülkelerinde girdikleri sınavlardan alınabilecek en yüksek puanın en az % 40’ı kadar puan almış olmaları  veya uluslararası sınavlardan

a) SAT1’den En az 1000 toplam puan ve En az 600 Matematik Puanı(2 yıldan eski tarihli sonuçlar kabul edilmemektedir),

b) ACT’den Mat., Fen (Science Reasoning) Toplam (Composite) en az 21 puan (2 yıldan eski tarihli sonuçlar kabul edilmemektedir),

c) GCE’den (A LEVEL SINAVI) en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi,

d) ABI’den diploma notu en az 28/42,

e) ABITUR’dan en az 4/1 (Ters Ölçek) almış olmak veya Türkiye’deki son iki yılda yapılan Üniversite sınavına girerek başvurduğu programın taban puanından yüksek puan almış olmak gereklidir.

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış yabancı uyruklu öğrencilerden bu belge talep edilmemektedir.

Başvurular 12-17.09.2018 tarihleri arasında https://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx adresinde yer alan form üzerinden alınacaktır.

Formda, adayların, kişisel bilgilerini girmelerinin ve istenen belgeleri PDF formatında yüklemelerinin yanı sıra başvurmak istedikleri; sayısal, sözel veya eşit ağırlık alanlarından birini belirtmeleri gerekmektedir. Adaylar sadece belirttikleri alanda yer alan programlardan tercih yapabilirler. Bu nedenle Tablo 1’de yerleşmek istediğiniz programın yer aldığı alana dikkat ediniz ve başvuru formunda bu alanı işaretleyiniz. Başvurduğunuz alanda yer alan en fazla 5 programa başvuruda bulunabilirsiniz.

. Bu sınavın, Üniversitemizin Göztepe Yerleşkesinin yanı sıra; gerekli izinler alınarak yurtdışındaki YTB(Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı) ,  Maarif Vakfı okulları ve Yunus Emre Kültür Merkezleri ile YÖK’e bağlı Üniversitelerin bulunduğu yerlerde yapılması planlanmaktadır. Yapılacak sınavların yerleri ve saatlerine dair bilgiler daha sonra internet sayfamızda yayınlanacaktır. Sınav yerleri ve zamanıyla ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda internet sayfamızda ilan edilecektir. Sınav bu belirtilen yerlerde eş zamanlı olarak ve aynı sorular kullanılarak yapılacaktır.

Başvurunuzun kabul edilmesinde tek ölçüt olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı puanlarınız kullanılacaktır. Sınava girmemeniz durumunda yerleştirme ve kabul işlemleri yapılamayacaktır. Bu nedenle alan ve sınav yeri tercihlerinize dikkat ediniz.

Başvuruda Bulunmak için Gerekli Belgeler:

Aşağıdaki belgelerin taranıp PDF haline getirilerek başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

  1. Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı ücretli bir sınavdır. Türkiye’den başvuran adayların 50 Türk Lirası sınav ücretini başvurudan önce, T.C. Ziraat Bankası TR640001000900588569195118 IBAN hesabına yatırması gereklidir. Yurtdışından başvuran adayların ise 10 USD sınav ücretini başvurudan önce, T.C. Ziraat Bankası TR370001000900588569195119 IBAN hesabına yatırması gereklidir. Yurt Dışındaki bankalardan para yatırma imkanı bulunmayan adaylar sınava girerken sınav ücretini yatırabilirler. Online başvuruda sınav ücreti dekontu yerine bu durumu belirten " Sınav Ücreti elden teslim edilecektir" ifadesini yüklemeleri gerekmektedir.
  2. Nüfus cüzdanı veya pasaportun yeminli tercüman tarafından Türkçeye yapılmış tercümesi,
  3. Öğrenim durumunu gösteren diploma/öğrenci belgesinin yeminli tercüman tarafından Türkçeye yapılmış tercümesi,
  4.  Adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde yüzünü gösterir son altı (6) ay içinde çekilmiş (yaklaşık 4,5 cm x 6,0 cm ebadında) fotoğraf,
  5. Adayın uluslararası veya kendi ülkesindeki ulusal sınavdan aldığı puanı gösteren belgenin Türkçe tercümesi.

Bu belgelere ek olarak, -varsa- üniversitelerin Türkçe Dil Öğretim Merkezleri’nden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden son iki (2) yıl içinde alınan Türkçe Yeterlilik belgesi ve yabancı dilde eğitim veren programlar için yabancı dilde yeterlik belgesi sisteme yüklenebilir.

Kontenjanlar

Lisans Programlarına yurtdışından öğrenci alımı kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

          Fakülte

         Puan Türü

Kontenjan

Edebiyat Fakültesi

               EA

                  Bilgi ve Belge Yönetimi

5

Edebiyat Fakültesi

               EA

                  Felsefe

5

Edebiyat Fakültesi

               EA

                  Psikoloji

5

Edebiyat Fakültesi

               EA

                  Sosyoloji

5

Edebiyat Fakültesi

               EA

                  Tarih

5

Edebiyat Fakültesi

               EA

                  Tarih(İngilizce)

5

Edebiyat Fakültesi

               EA

                  Türk Dili ve Edebiyatı

5

Eğitim Bilimleri Fakültesi

               SÖZ

                  Okul Öncesi Öğretmenliği

10

Eğitim Bilimleri Fakültesi

               SÖZ

                  Türkçe Öğretmenliği

10

Eğitim Bilimleri Fakültesi

               SAY

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği

5

Eğitim Bilimleri Fakültesi

               SÖZ

                  İngilizce Öğretmenliği

2

Eğitim Bilimleri Fakültesi

               EA

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

5

Hukuk Fakültesi

               EA

                  Hukuk

9

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

               SAY

                 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

               SAY

                 Fizik Mühendisliği

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

               SAY

                 Endüstri Mühendisliği

15

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

               SAY

                 İnşaat Mühendisliği

15

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

               SAY

                Bilgisayar Mühendisliği

4

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

               SAY

                Biyomühendislik

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

               SAY

  Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

               SAY

                Hemşirelik

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

               EA

                Sağlık Yönetimi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

               SAY

                Beslenme ve Diyetetik

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

               SAY

                Odyoloji

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

               EA

                Sosyal Hizmet

2

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.

              SÖZ

               Görsel İletişim Tasarımı

5

Siyasal Bilgiler Fakültesi

              EA

               İktisat

10

Siyasal Bilgiler Fakültesi

              EA

               İşletme

10

Siyasal Bilgiler Fakültesi

              EA

               İşletme(İngilizce)

19

Siyasal Bilgiler Fakültesi

              EA

         Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

10

Siyasal Bilgiler Fakültesi

              EA

         Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İng)

10

Siyasal Bilgiler Fakültesi

              EA

               Uluslararası İlişkiler

10

Turizm Fakültesi

             SÖZ

         Gastronomi ve Mutfak Sanatları

5

Turizm Fakültesi

             EA

         Turizm İşletmeciliği

5

TOPLAM

238

TABLO 1. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (İMÜYÖSS)

İMÜYÖSS; genel yetenek, matematik ve geometri alanlarından oluşan 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınavdır. Her sorunun 1 doğru cevabı vardır ve puanların hesaplanmasında 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Bu sınav sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı alanlardaki programlara başvurular için ayrı sorular hazırlanarak yapılabilir. Programlar ve alanları duyuru metninde ilan edilerek adayların alan tercihlerini İMÜYÖSS başvuru formunda belirtmeleri istenir. Adaylar sadece seçtikleri alanda yer alan programlar için kabul ve yerleştirme başvurusunda bulunabilirler. İMÜYÖSS, 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sınav sonucu iki yıl geçerlidir. Adayların yerleştirme başvurusunda bulunabilmeleri için en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Adayın sınava gelirken;

a) Online başvuru sisteminden aldığı başvuru belgesini,

b) Adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde yüzünü gösterir son altı (6) ay içinde çekilmiş (yaklaşık 4,5 cm x 6,0 cm ebadında) fotoğraf,

c) Pasaportunu (Türkiye’de sınava girecekler için gereklidir),

yanında bulundurması zorunludur.

Pasaport hususunda; uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu veya savaş vb. nedenlerle Türkiye’ye göç etmiş olan adayın pasaportunun olmaması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmiş kimlik belgesini, adayın reşit olmaması nedeniyle ülkesince kendisine pasaport verilmeyen, anne veya babası üzerinden yurt dışına çıkış yapan aday ise, anne veya babasının pasaportunu yanında bulundurmak zorundadır.

Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı bulundurmaları gerekir.

Adayların sınav sırasında yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık ve hesap makinası vb. bulundurması yasaktır. Aksi takdirde adayın sınavı sonlandırılarak iptal edilir.

Sınav sonuçlara adayları Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar e-posta ile bilgilendirilerek kayıtlarını yaptırmak üzere gereken belgelerle birlikte davet edileceklerdir. Kayıt yaptıran öğrencilerden B2 ve üstü düzeyde dil yeterliğine sahip olanlar hemen eğitimlerine başlayabilmekte, bu seviyenin altında olanlara 1 yıl hazırlık süresi verilmektedir.

Yurtdışından öğrenci alımı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne uygun olarak yapılmaktadır. Adayların, bu Yönergeyi okumaları önemle tavsiye edilmektedir. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

NOT: 2018 İMÜYÖS sınavı ile Üniversitemizin herhangi bir lisans programına yerleşenler bu sınava başvuramazlar.

Başarılar Dileriz

Ek 1 – Ülkelere Göre Ulusal Sınavlar ve Taban Puanları

Ülke

Sınavın Adı

Taban Puanı

Geçerlilik Süresi

Afganistan

Afganistan Ulusal Üniversite Giriş sınavı

Skor 200/350

2 yıl

Arnavutluk

Merkezi Lise Bitirme

5/10

Süresiz

Avusturya

Matura

En az 4 (ters Ölçek)

Süresiz

Azerbaycan

TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı

Başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az 550 puan

2 yıl

Beyaz Rusya

Attestat o Srednem (Polinom)

Obshchem Obrazovanii / Belarussian

Central Testing

Minimum 2/5

Minimum 300/600

Süresiz

Bosna Hersek

Matura

En az 2/5

Süresiz

Bulgaristan

Matura

En az 4 (matematikte dahil olmak üzere)

2 yıl

Çin Halk Cumhuriyeti

Gaoko Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programın puan türünde en az 500/750

2 yıl

Endonezya

UJIAN Nasional(UAN/UN) Sınavı

EN az 60/100

2 yıl

Filistin

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az 60

Süresiz

Fransa

Fransız Bakaloryası

En az 10/20

Süresiz

Gürcistan

Attestat o Srednam (Polinom)

Obshchem Obrazovanii

En az 6/10

Süresiz

Hırvatistan

Matura

En az 4 (Ters Ölçek)

Süresiz

Irak

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az 80

Süresiz

İran

Diplome Debirestan ve Pişdaneşga Hi

Ortalaması en az 10/20

Süresiz

İsrail

Te’udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina

6 dalda en az 7

Süresiz

Kamerun

General Certificate of Education (GCE)

Qualifications / French Baccalaureate

10/20

Süresiz

Kazakistan

Ulusal Üniversite Giriş Testi

En az 60/100

 2 yıl

Kırgızistan

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı

160/250

2 yıl

Makedonya

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

3/5

Süresiz

Mısır

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan

2 yıl

Moğolistan

Merkezi Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan

2 Yıl

Özbekistan

Attestat o Srednam (Polinom)

Obshchem Obrazovanii

3/5

Süresiz

Pakistan

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma

Diploma notu başvurulan programda ilgili dalda en az %70

Süresiz

Polonya

Matura / Swiadevtwo Dojrzalosci

Minimum %60

Süresiz

Romanya

Diploma de Bacalaureat

7.5/10

Süresiz

Rusya

Attestat o Srednam (Polinom)

Obshchem Obrazovanii

3/5

Süresiz

Senegal

Bakalorya

10/20

Süresiz

Sırbistan

Matura

En az 5/1 (Ters Ölçek)

Süresiz

Suriye

Suriye Bakalorya Sınavı

Fen dalında en az 185/240

Sosyal dalda en az 170/240

Süresiz

Suudi Arabistan

Kudrat Sınavı (Merkezi Lise Bitirme Sınavı)

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Tacikistan

Attestat o Srednam (Polinom)

Obshchem Obrazovanii

En az 3/5

Süresiz

Ürdün

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Yemen

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Yunanistan

Lise Bitirme Sertifikası

En az 10/20

Süresiz

Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Başvurulan programın sınavın yapıldığı yılda taban puanına eşit veya yüksek puan alan adaylar

2 yıl

Diğer

Listede belirtilmeyen Ülkelerdeki Ulusal Lise Bitirme veya Üniversite Giriş Sınavları

(Bu kategorideki sınavlar komisyon tarafından değerlendirilecektir)

En az 40/100

2 yıl

NOT:

İl Göç İdaresinden alacakları belge ile Türkiye’de yaşadıklarını belgeleyen Suriye uyruklu öğrencilerden bu belge talep edilmez.