Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvurusu İlanı

17.07.2020

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROGRAMLARINA
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İLANI

Üniversitemizin Tablo 1 ve 2’de belirtilen lisans programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilmek üzere, aşağıda belirtilen takvime uygun olarak yurt dışından öğrenci adayların başvuruları alınacaktır.

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ

İMÜYÖSS sınav başvuru tarihleri

20.07.2020 -30.07.2020

İMÜYÖSS sınav tarihi

 18-21.08.2020     

İMÜYÖSS sonuçlarının ilanı (Asıl ve yedek)   

31.08.2020

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

 6-7.09.2020

Yedek adaylar için kayıt tarihleri

İngilizce Programlar için İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

Türkçe Programlar için Türkçe Yeterlik Sınavı  

(Eğitim dili İngilizce olan programlar için Türkçe Yeterlilik şartı aranmaz)                                                            

 9-10.09.2020

21-25.09.2020

04.09.2020

          Yurtdışından aday öğrenci olarak başvurabilmek için:

 1. Lise son sınıfta okuyor olmak veya lise mezunu olmak gereklidir.
 2. Başvuranların yurtdışından öğrenci olma şartını sağlayabilmesi için Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci kabulüne ilişkin esaslarında belirtilen şartları taşıması zorunludur..
 3. Adaylar programlara yerleştirilmek üzere Üniversitemizin düzenlediği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavına (İMÜYÖSS) girmek zorundadırlar.
 4. 2020-2021 eğitim öğretim yılında yabancı öğrenci kabullerinde Ek-1’de belirtilen bölümlere, belirtilen sıraya göre öncelikli olarak ve başarı puanı[1] dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Bölge öncelikli olarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirme yapılamadığı takdirde, bölge kontenjanı uygulanmaksızın yerleştirme yapılacaktır. 
 5. Ek-2’de yer alan ve öncelikli bölge belirtilmeyen bölümlerde başarı puanına göre yerleştirme yapılacaktır.
 6. Başvuru şartlarını sağladığı belirlenen adaylar, ilan edilecek tarihlerde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen jüriler tarafından uzaktan ya da örgün sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Yurtdışından öğrenci alımı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne uygun olarak yapılmaktadır. Adayların, bu Yönergeyi okumaları önemle tavsiye edilmektedir. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Başvurular 20 Temmuz 2020 - 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında 

https://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx 

Başvuruda Bulunmak için Gerekli Belgeler:

Aşağıdaki belgelerin taranıp PDF haline getirilerek başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaportun yeminli tercüman tarafından Türkçeye yapılmış tercümesi,
 2. Öğrenim durumunu gösteren diploma/öğrenci belgesinin yeminli tercüman tarafından Türkçeye yapılmış tercümesi,
 3.  Adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde yüzünü gösterir son altı (6) ay içinde çekilmiş (yaklaşık 4,5 cm x 6,0 cm ebadında) fotoğraf,
 4. Adayın uluslararası veya kendi ülkesindeki ulusal sınavdan aldığı puanı gösteren belgenin Türkçe tercümesi. (İstenen Belgeyi Başvuru Ekranında Bulunan Sınavlar ve Belgeler  / Exem Results And Documends Menüsünde Bulunan Sınav Adı /Name Of  The Exam Bölümünde bulunan  "YKS Karşılığı Ülke Sınavlar"  Yükleneceketir)

Bu belgelere ek olarak, -varsa- üniversitelerin Türkçe Dil Öğretim Merkezleri’nden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden son iki (2) yıl içinde alınan Türkçe Yeterlilik belgesi ve yabancı dilde eğitim veren programlar için yabancı dilde yeterlik belgesi sisteme yüklenebilir.

Ek 1- Bölge Önceliği Uygulanan Bölümler

Öncelikli Bölgeler

Fakülte/Bölüm

Kontenjan

 1. Afrika ülkeleri,
 2. Rusya bölgesi (özerk cumhuriyetler ve Kırım dahil)
 3. Kafkas cumhuriyetleri (Abhazya Dahil),
 4. Türk cumhuriyetleri,
 5. Balkan ülkeleri öğrencileri

Tıp Fakültesi

20

Diş Hekimliği Fakültesi

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji Bölümü

6

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

5

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi /Elektrik-Elektronik Müh.

6

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomühendislik

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İnşaat Mühendisliği

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Fizik Mühendisliği

10

Ek 2- Bölge Önceliği Uygulanmayan Bölümler

FAKÜLTE ADI

PROGRAM ADI

2020-21 Yılı Yurtdışından Öğrenci Kontenjanı

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

6

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

5

İngilizce Öğretmenliği

6

Türkçe Öğretmenliği

5

Okul Öncesi Öğretmenliği

4

Hukuk Fakültesi

Hukuk

10

Sanat, Tasarım ve Mimarlık

Türk Musikisi

2

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

10

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

5

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

3

Bilim Tarihi

2

İspanyol Dili ve Edebiyatı

3

Sanat Tarihi

5

Felsefe

5

Psikoloji

7

Bilgi Belge Yönetimi

5

Sosyoloji

5

Tarih

5

Tarih(%100 İng)

5

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

5

Uluslararası İlişkiler

25

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%100 İng.)

10

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

5

İşletme

10

İşletme(%100 İng.)

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Matematik

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmetler

3

Sağlık Yönetimi

2

Beslenme ve Diyetetik

1

Ek 3 - Uluslararası Sınavlar ve Taban Puanları

Sınavın Adı

Taban Puanı

Geçerlilik Süresi

SAT1

En az 1000 toplam puan ve En az 600 Matematik Puanı

2 yıl

ACT

Mat.,       Fen       (Science         Reasoning) Toplam (Composite) en az 21 puan

2 yıl

GCE (A LEVEL SINAVI)

En az biri başvurulan  programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi

Süresiz

ABI

Diploma notu en az 28/42

Süresiz

ABITUR

En az 4/1 (Ters Ölçek)

Süresiz

 

Ek 4 - Ulusal Sınavlar ve Taban Puanları

Ülke

Sınavın Adı

Taban Puanı

Geçerlilik Süresi

Afganistan

Afganistan Ulusal Üniversite Giriş sınavı

Skor 200/350

2 yıl

Arnavutluk

Merkezi Lise Bitirme

5/10

Süresiz

Avusturya

Matura

En az 4 (ters Ölçek)

Süresiz

Azerbaycan

TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı

Başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az 550 puan

2 yıl

Beyaz Rusya

Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii / Belarussian Central Testing

Minimum 2/5 Minimum 300/600

Süresiz

Bosna Hersek

Matura

En az 2/5

Süresiz

Bulgaristan

Matura

En az 4 (matematik te dahil olmak üzere)

2 yıl

Çin Halk Cumhuriyeti

Gaoko Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programın puan türünde en az 500/750

2 yıl

Endonezya

UJIAN Nasional(UAN/UN) Sınavı

En az 60/100

2 yıl

Filistin

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az 60

Süresiz

Fransa

Fransız Bakaloryası

En az 10/20

Süresiz

Gürcistan

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazoi

En az 6/10

Süresiz

Hırvatistan

Matura

En az 4 (Ters Ölçek)

Süresiz

Irak

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az 80

Süresiz

İran

Diplome Debirestan ve Pişdaneşga Hi

Ortalaması en az 10/20

Süresiz

İsrail

Te’udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina

6 dalda en az 7

Süresiz

Ülke

Sınavın Adı

Taban Puanı

Geçerlilik Süresi

Kamerun

General Certificate of Education (GCE) Qualifications / French Baccalaureate

10/20

Süresiz

Kazakistan

Ulusal Üniversite Giriş Testi

En az 60/100

2 yıl

Kırgızistan

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı

160/250

2 yıl

Makedonya

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

3/5

Süresiz

Mısır

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan

2 yıl

Moğolistan

Merkezi Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan

2 Yıl

Özbekistan

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazovanii

3/5

Süresiz

Pakistan

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma

Diploma notu başvurulan programda ilgili dalda en az %70

Süresiz

Polonya

Matura / Swiadevtwo Dojrzalosci

Minimum %60

Süresiz

Romanya

Diploma de Bacalaureat

7.5/10

Süresiz

Rusya

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazovanii

3/5

Süresiz

Senegal

Bakalorya

10/20

Süresiz

Sırbistan

Matura

En az 5/1 (Ters Ölçek)

Süresiz

Suriye

Suriye Bakalorya Sınavı

Fen dalında en az 185/240 Sosyal dalda en az 170/240

Süresiz

Suudi Arabistan

Kudrat Sınavı (Merkezi Lise Bitirme Sınavı)

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Tacikistan

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazovanii

En az 3/5

Süresiz

Ürdün

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Yemen

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Yunanistan

Lise Bitirme Sertifikası

En az 10/20

Süresiz

Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Başvurulan programın sınavın yapıldığı yılda taban puanına eşit veya yüksek puan alan adaylar

2 yıl

Diğer

Listede belirtilmeyen Ülkelerdeki Ulusal Lise Bitirme veya Üniversite Giriş Sınavları (Bu kategorideki sınavlar komisyon tarafından değerlendirilecektir)

En az 50/100

2 yıl

NOT:

İl Göç İdaresinden alacakları belge ile Türkiye’de yaşadıklarını belgeleyen Suriye uyruklu öğrencilerden bu belge talep edilmez.

Sınav sonuçları adaylara Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil olarak İngilizce eğitim veren bölümü kazananlardan B2 ve üstü düzeyde, yabancı dil olarak İspanyolca eğitim veren bölümü kazananlardan B1 ve üstü düzeyde dil yeterliliğine sahip olanlar lisans eğitimlerine başlarlar. Belirtilen dil yeterliliğine sahip olmayan öğrencilerin hazırlık eğitimi alarak gereken düzeyde dil yeterliliğine ulaşmaları gerekmektedir. Aksi halde lisans eğitimine başlayamazlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu Eşdeğerlik Tablosu için linke Tıklayınız;

NOT: 2019 İMÜYÖS sınavı ile Üniversitemizin herhangi bir lisans programına yerleşenler bu sınava başvuramazlar.

Başarılar Dileriz.

Başarı puanı, Ek-3’te belirlenen uluslararası sınavların veya Ek-4’te belirlenen ulusal sınavların %40’ı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılacak sözlü sınavın %60’ı hesap edilerek belirlenecektir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HARÇ ÜCRETLERİ

Fakülte

Harç Ücreti

Tıp Fakültesi

16.896

Diş Hekimliği Fakültesi

6.095

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

3.323

Sanat ve Tasarım Fakültesi

4.183

Hukuk Fakültesi

2.511

Siyasal Bilgiler Fakültesi

2.511

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2.232

Turizm Fakültesi

2.232

Eğitim Bilimleri Fakültesi

2.232

Edebiyat Fakültesi

2.232

NOT : Toplam harç ücret güz ve bahar olmak üzere  ikiye bölünecektir.