Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci İkamet İzinleri Hakkında Duyuru

14.12.2023

Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine

12 Aralık 2023 tarihinden itibaren öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yükseköğretim ( lisans, yüksek lisans doktora ve tömer) öğrencilerinin, https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden öğrenci ikamet izni başvurusu yaptıktan sonra ikamet izni öğrenci kayıt formuyla birlikte formda belirtilen belgeleri randevu tarihini beklemeksizin en kısa süre içerisinde kayıtlı oldukları üniversitenin ilgili birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Lisans öğrencileri; Kuzey kampüs B blok zemin kattaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri; Güney Kampüs A blok 2.kattaki Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne

Tömer öğrencileri; Güney Kampüs A blok zemin kattaki TÖMER’e teslim edeceklerdir.

İzlenecek adımlar:

  1. https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden başvuru yaptıktan sonra başvuru formu, pasaport ve öğrenci belgesi ile birlikte aşağıda belirtilen il göç idaresine bağlı merkezlere hafta içi mesai saatleri arasında istediğiniz saatte gidip “PARMAK İZİ” verilebilecektir.
  2. Parmak izinizin alındığına dair kod numarasının da mutlaka belirtildiği başvuru formu ve aşağıdaki diğer belgeleri online başvuru yaptığınız tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde yukarıda belirtilen üniversite birimlerine teslim edilecektir.
  3. Parmak izi vermediğiniz takdirde ve eksik evrakınız olduğu durumlarda dosyanız teslim alınmayacak olup İl Göç İdaresine götürülmeyecektir. O yüzden online başvurudan sonra en kısa sürede parmak izi verip belgeleri eksiksiz tamamlayıp ilgili ofislere teslim edin.

Üniversiteye Teslim edilecek Dosyaya Eklenecek Belgeler:

1) İkamet izni kayıt/başvuru formu (öğrenci tarafından ıslak imzalı şekilde)

2) Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge

3) Öğrencilik durumunu gösterir belge

4) 4 adet biometrik fotoğraf

5) İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz

6) Geçerli sağlık sigortası - GSS belgesi ya da GSS ye başvuru yaptığına dair SGK dan belge - İkamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası

7) Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge

-Kendi evinde kalıyorsa tapu fotokopisi

 -Uzatma başvurularında yerleşim yeri belgesi ve kendi adına fatura

 -Kira sözleşmesi ile kalıyorsa kira sözleşmesinin noter onaylı örneği (Kira Sözleşmesi ev sahibi ve kiracının noter huzuruna giderek ‘Düzenleme şeklinde’ yapılmış olması gerekmektedir.)

-Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa bu yerlerde kalındığına dair belge ve kalacağı sürenin ödemesini gösterir makbuz

-Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa yurtta kalındığına dair belge. Belge barkotlu ve karakoldu değilse Yurt imza sirküleri.

 - Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) (Destekleyicinin Türkiye’de yasal kalışının bulunması gerekmektedir.)

8) Başvuru formu üzerine yazılacak olan GI ya da LS ile başlayan parmak izi kriminal numarası.

Parmak İzi verebileceğiniz Müdürlükler:

-İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne (Fatih'te)

-Esenyurt İlçe Çalışma Grubu Başkanlığına

-Kumkapı Koordinasyon Merkezine

-Pendik İlçe Çalışma Grubu Başkanlığına

-Sultanbeyli İlçe Çalışma Grubu Başkanlığına

Hafta içi mesai saatleri arasında gidip parmak izi verebilirsiniz.