Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Psiko-eğitim Programının Ergenlerin Benlik Saygısı Üzerine Etki

21.09.2020

"Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Psiko-eğitim Programının Ergenlerin Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi" konulu ankete katılım için tıklayınız.