Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İLANI

08.06.2022

Üniversitemizin Tablo 1 ve 2’de belirtilen Lisans programlarına 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında kabul edilmek üzere, aşağıda belirtilen takvime uygun olarak yurt dışından öğrenci adaylarının başvuruları alınacaktır.

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ

İMÜYÖSS sınav başvuru tarihleri

05.07.2022

22.07.2022

İMÜYÖSS sınav tarihi

08.08.2022 -

12.08.2022

İMÜYÖSS sonuçlarının ilanı (Asıl ve yedek)

22.08.2022

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

24.08.2022-

26.08.2022

Yedek adaylar için kayıt tarihleri

Türkçe Programlar için Türkçe Yeterlik Sınavı

(Eğitim dili İngilizce olan programlar için Türkçe Yeterlilik şartı aranmaz)

29.08.2022-

31.08.2022

05.09.2022

YÖS Sınav Takvimi ( Ayrıntılı tarih ve saatleri)

Saat:10.00

Saat: 14.00

08.08.2022

Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

09.08.2022

Diş Hekimliği Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

10.08.2022

Diş Hekimliği Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

11.08.2022

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

12.08.2022

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Yurtdışından aday öğrenci olarak başvurabilmek için:

 1. Lise son sınıfta okuyor olmak veya lise mezunu olmak gereklidir.
 2. Başvuranların yurtdışından öğrenci olma şartını sağlayabilmesi için Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci kabulüne ilişkin esaslarında belirtilen şartları taşıması zorunludur.
 3. Adaylar programlara yerleştirilmek üzere Üniversitemizin düzenlediği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavına (İMÜYÖSS) girmek zorundadırlar.
 4. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yabancı öğrenci kabullerinde Ek-1’de belirtilen bölümlere, belirtilen sıraya göre öncelikli olarak ve başarı puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Bölge öncelikli olarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirme yapılamadığı takdirde, bölge kontenjanı uygulanmaksızın yerleştirme yapılacaktır.
 5. Ek-2’de yer alan ve öncelikli bölge belirtilmeyen bölümlerde başarı puanına göre yerleştirme yapılacaktır.
 6. Lise eğitimini Uzaktan Eğitim olarak Yurtdışında tamamlayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Öğretim Dönemleri sürecinde Yurt Dışı giriş çıkışları tespit edilen ve Lise eğitimini Yurtdışında örgün eğitim şeklinde okumadığı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilecektir.
 7. Başvuru şartlarını sağladığı belirlenen adaylar, ilan edilecek tarihlerde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen jüriler tarafından yüz yüze sözlü ya da yazılı sınava tabi tutulacaklardır.

Yurtdışından öğrenci alımı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi ’ne uygun olarak yapılmaktadır. 

Başvurular 05 Temmuz 2022 - 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında

https://ubys.medeniyet.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3 

adresinden yapılacaktır.

Başvuruda Bulunmak için Gerekli Belgeler:

Aşağıdaki belgelerin taranıp PDF haline getirilerek başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaportun yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesi,
 2. Öğrenim durumunu gösteren diploma/öğrenci belgesinin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesi,
 3. Adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde yüzünü gösterir son altı (6) ay içinde çekilmiş (yaklaşık 4,5 cm x 6,0 cm ebadında) fotoğraf,
 4. Adayın uluslararası veya kendi ülkesindeki ulusal sınavdan aldığı puanı gösteren belgenin Türkçe tercümesi. 
 5. Eğitim dili İngilizce olan bölümlere başvuran öğrencilerden İngilizce Dil Yeterlik Belgesi zorunlu olarak sisteme yüklenmelidir.

Bu belgelere ek olarak, -varsa- üniversitelerin Türkçe Dil Öğretim Merkezleri’nden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden son iki (2) yıl içinde alınan Türkçe Yeterlilik belgesi sisteme yüklenebilir. Türkçe Programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip değillerse Türkçe Hazırlık Eğitimi okumak zorundadırlar.

Ek 1- Bölge Önceliği Uygulanan Bölümler

-Afrika Ülkeleri, Rusya Bölgesi (Özerk Cumhuriyetler ve Kırım dâhil), Kafkasya Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetleri, Balkan Ülkeleri öğrencilerine Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi; Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik ve Odyoloji Bölümlerinde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği bölümlerinde; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde bölge önceliği uygulanacaktır.

Fakülte/Bölüm

Kontenjan

Tıp Fakültesi

30

Diş Hekimliği Fakültesi

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Odyoloji Bölümü

1

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi /Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Endüstri Mühendisliği

3

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Biyomühendislik

3

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği

5

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Fizik Mühendisliği

2

Ek 2- Bölge Önceliği Uygulanmayan Bölümler

FAKÜLTE ADI

PROGRAM ADI

Kontenjan

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

2

İngilizce Öğretmenliği

3

Türkçe Öğretmenliği

2

Okul Öncesi Öğretmenliği

2

Hukuk Fakültesi

Hukuk

0

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

5

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

5

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

3

Bilim Tarihi

2

İspanyol Dili ve Edebiyatı

5

Sanat Tarihi

2

Felsefe

5

Psikoloji

2

Bilgi Belge Yönetimi

1

Sosyoloji

3

Tarih

1

Tarih(%100 İng)

1

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat (%100 İngilizce)

5

10

Uluslararası İlişkiler

5

Uluslararası İlişkiler ( %100 İngilizce)

10

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%100 İngilizce)

10

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Maliye

5

5

İşletme

5

İşletme(%100 İng.)

10

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Matematik

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmetler

0

Sağlık Yönetimi

0

Beslenme ve Diyetetik

1

Ek 3 - Uluslararası Sınavlar ve Taban Puanları

Sınavın Adı

Taban Puanı

Geçerlilik Süresi

SAT1

En az 1000 toplam puan ve En az 600 Matematik Puanı

2 yıl

ACT

Mat.,       Fen       (Science         Reasoning) Toplam (Composite) en az 21 puan

2 yıl

GCE (A LEVEL SINAVI)

En az biri başvurulan  programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi

Süresiz

ABI

Diploma notu en az 28/42

Süresiz

ABITUR

En az 4/1 (Ters Ölçek)

Süresiz

Ek 4 - Ulusal Sınavlar ve Taban Puanları

Ülke

Sınavın Adı

Taban Puanı

Geçerlilik Süresi

Afganistan

Afganistan Ulusal Üniversite Giriş sınavı

Skor 200/350

2 yıl

Arnavutluk

Merkezi Lise Bitirme

5/10

Süresiz

Avusturya

Matura

En az 4 (ters Ölçek)

Süresiz

Azerbaycan

TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı

Başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az 550 puan

2 yıl

Beyaz Rusya

Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii / Belarussian Central Testing

Minimum 2/5 Minimum 300/600

Süresiz

Bosna Hersek

Matura

En az 2/5

Süresiz

Bulgaristan

Matura

En az 4 (matematik te dahil olmak üzere)

2 yıl

Çin Halk Cumhuriyeti

Gaoko Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programın puan türünde en az 500/750

2 yıl

Endonezya

UJIAN Nasional(UAN/UN) Sınavı

En az 60/100

2 yıl

Filistin

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az 60

Süresiz

Fransa

Fransız Bakaloryası

En az 10/20

Süresiz

Gürcistan

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazoi

En az 6/10

Süresiz

Hırvatistan

Matura

En az 4 (Ters Ölçek)

Süresiz

Irak

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az 80

Süresiz

İran

Diplome Debirestan ve Pişdaneşga Hi

Ortalaması en az 10/20

Süresiz

İsrail

Te’udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina

6 dalda en az 7

Süresiz

Ülke

Sınavın Adı

Taban Puanı

Geçerlilik Süresi

Kamerun

General Certificate of Education (GCE) Qualifications / French Baccalaureate

10/20

Süresiz

Kazakistan

Ulusal Üniversite Giriş Testi

En az 60/100

2 yıl

Kırgızistan

Ulusal Üniversite Giriş Sınavı

160/250

2 yıl

Makedonya

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

3/5

Süresiz

Mısır

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan

2 yıl

Moğolistan

Merkezi Üniversite Giriş Sınavı

Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en az 600 puan

2 Yıl

Özbekistan

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazovanii

3/5

Süresiz

Pakistan

12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma

Diploma notu başvurulan programda ilgili dalda en az %70

Süresiz

Polonya

Matura / Swiadevtwo Dojrzalosci

Minimum %60

Süresiz

Romanya

Diploma de Bacalaureat

7.5/10

Süresiz

Rusya

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazovanii

3/5

Süresiz

Senegal

Bakalorya

10/20

Süresiz

Sırbistan

Matura

En az 5/1 (Ters Ölçek)

Süresiz

Suriye

Suriye Bakalorya Sınavı

Fen dalında en az 185/240 Sosyal dalda en az 170/240

Süresiz

Suudi Arabistan

Kudrat Sınavı (Merkezi Lise Bitirme Sınavı)

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Tacikistan

Attestat o Srednam (Polinom) Obshchem Obrazovanii

En az 3/5

Süresiz

Ürdün

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Yemen

Merkezi Lise Bitirme Sınavı

Başvurulan programla ilgili dalda en az %70

Süresiz

Yunanistan

Lise Bitirme Sertifikası

En az 10/20

Süresiz

Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Başvurulan programın sınavın yapıldığı yılda taban puanına eşit veya yüksek puan alan adaylar

2 yıl

Diğer

Listede belirtilmeyen Ülkelerdeki Ulusal Lise Bitirme veya Üniversite Giriş Sınavları (Bu kategorideki sınavlar komisyon tarafından değerlendirilecektir)

En az 50/100

2 yıl

Sınav sonuçları adaylara Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil olarak İngilizce eğitim veren bölümü kazananlardan B2 ve üstü düzeyde, yabancı dil olarak İspanyolca eğitim veren bölümü kazananlardan B1 ve üstü düzeyde dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu Eşdeğerlik Tablosu için linke tıklayınız;

YÖS ücretleri için tıklayınız...

NOT: 2021 İMÜYÖS sınavı ile Üniversitemizin herhangi bir lisans programına yerleşenler bu sınava başvuramazlar.

Başarılar Dileriz.

Başarı puanı, Ek-3’te belirlenen uluslararası sınavların veya Ek-4’te belirlenen ulusal sınavların %40’ı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılacak sözlü sınavın %60’ı hesap edilerek belirlenecektir.

2022-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HARÇ ÜCRETLERİ

“2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair karar” Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra duyurulacaktır.

NOT :

1 - Toplam harç ücreti güz ve bahar olmak üzere  ikiye bölünecektir.

2- Üniversitemiz YÖS sınavında başarılı olup kayıt yaptıran öğrencilerden ülke ayrımı yapılmaksızın öğrenim ücreti alınacaktır.