Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Özel Yetenek Sınavıyla Türk Musikisi bölümüne yerleşen öğrencilerin kayıt tarihi ve istenen evraklar

09.09.2019

Özel Yetenek Sınavıyla (Türk Musikisi) Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 09-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza istenilen evraklarla birlikte bizzat gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu öğrenciler için e-kayıt yöntemi kullanılamamaktadır.

Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrencilerimizden kayıt için istenen belgeler

  1. 2019 TYT Sonuç belgesi fotokopisi (en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.)
  2. Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.) 
  3. Nüfus Cüzdan fotokopisi
  4. Sabıka kaydı (e-devlet portalından temin edilebilir)
  5. 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.) 
  6. 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu.  (1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)
  7. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu
  8. Doktor onaylı kan grubu kartı