Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrencilerimizden kayıt için istenen belgeler

26.08.2022

Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrencilerimizden kayıt için istenen belgeler

Özel Yetenek Sınavıyla (Türk Musikisi, Sahne Sanatları) Üniversitemize Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 05-07 Eylül 2022 tarihleri arasında, Boş kontenjan kalması durumunda yedek öğrenciler için 08-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza istenilen evraklarla birlikte bizzat gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu öğrenciler için e-kayıt yöntemi kullanılamamaktadır.

Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrencilerimizden kayıt için istenen belgeler

  1. 2022 TYT Sonuç belgesi fotokopisi,  
  2. Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.),
  3. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
  4. Sabıka kaydı (e-devlet portalından temin edilebilir),
  5. 2 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),
  6. 2002 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu.  (2003 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.).

Türk Musikisi Bölümü, Sahne Sanatları  2022-2023 Eğı̇tı̇m ve Öğretı̇m yılı Özel Yetenek Sınavı asil ve yedek kazananlar listesine buradan ulaşabilirsiniz.