Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. TARIM VE ORMAN Bakanlığı 2020 yılı staj başvuruları

07.01.2020

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı uhdesinde yürütülen Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi'nde (HEYS) yer alan hizmetlerin e-Devlet üzerinden sunulabilmesi için bilgi sistemleri üzerinde uygulanıyor olması gerekmektedir. Buradan hareketle 2020 yılından itibaren Bakanlığımız staj iş ve işlemleri Staj Takip Sistemi üzerinden yürütülecektir. Yükseköğretim Kuruluna bağlı Üniversite ve Fakültelerde okuyan öğrencilerinizin Bakanlığımızın birimlerinde staj yapabilmeleri için e-devletten girişlerini yapmaları gerekmektedir. Staj başvuru tarihleri ve başvuru formu Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN Bakanlığımızın 2020 yılı staj başvuru tarihleri 02.01.2020-31.01.2020 arasında olup bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Staj başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimiz  2020 yılı Staj Başvuru formu ve Staj İşlemleri Uygulama Klavuzuna aşağıdaki linkten direkt ulaşabilirler.

https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1092/Staj-Basvurusu-Is-Ve-Islemleri