Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

TUBİTAK 2019 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

10.03.2019

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ön lisans ve lisans öğrencilerinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenlenmektedir. 

2019 yılında yedinci kez düzenlenecek olan yarışma; 

Akıllı Şehirler ve Ulaşım, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 

Eğitim, 

Enerji ve Çevre, 

Gıda ve Tarım, 

Makine İmalatı ve Otomotiv, 

Sağlık, 

Savunma, Uzay ve Havacılık, 

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik 

kategorilerinde başvuruya açılmış olup 10 Mayıs 2019 tarihine kadar başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak alınacaktır.

Yarışmanın Çağrı Duyurusuna aşağıdaki websitelerinden ve detaylı bilgi ve iletişim için sayfanın en aşağısında yayınladığımız 3 ayrı linkten ulaşabilirsiniz.
 
[ http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 | www.tubitak.gov.tr/bideb/2242 ] 

/documents/ogrenciisleri/Hazar/2019-universite-yarismalari-afis.pdf

/documents/ogrenciisleri/Hazar/ek-1-koordinator-letisim-bilgileri.pdf

/documents/ogrenciisleri/Hazar/2019-universite-yarismalari-afis.pdf