Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Türk Mûsikîsi Bölümü 2019-2020eğitim-Öğretim Yılı Lisans Kabul Şartları

02.08.2019

Türk Mûsikîsi Bölümü 2019-2020Eğitim-Öğretim YILI LİSANS Kabul Şartları

Türk Mûsikîsi Bölümü aşağıda belirtilen esaslarla 2019-2020 eğitim-öğretim yılında (18 + 2 Engelli öğrenci olmak üzere) 20 öğrenci kabul edecektir. Adaylar lisans eğitimi boyunca kanun, ud, ney ve tanbur sazlarından birini seçeceklerdir.

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Lise ve dengi bir okuldan mezun olmak.
 3. 2019 TYT’ye girmiş ve en az 180 puan almış olmak.
 4. Sabıka Kaydı bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.
 5. 10 Eylül 2019 tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan adaylar ön kayıt yaptırabilirler.
 6. Kabul Sınavı’nda 100 puan üzerinden 70 puan alan adaylar “Başarılı” sayılarak Kabul Listesi’nde puan sıralamasına alınırlar.
 7. Tablo I’de belirtilen şekilde hesaplanan puanlar sıralanarak Kabul Listesi’nde ilan edilir. Kabul Listesi’nde olup kayıt yaptırmayan adayların yerine, ilan edilen Yedek Liste’den öğrenci kabul edilir. 70’in altında puan alan adaylar Yedek Liste’ye giremezler.
 8. Kabul Sınavı kamerayla kayıt altına alınacaktır.
 9. Adaylar sınav sonuçlarına 09 –10 Eylül 2019 tarihleri arasında itiraz edebilirler. 

Not: Adaylar, sınavın olduğu binaya cep telefonuyla vb. elektronik cihazlarla giremezler.

Tablo I

Tek Ses İşitme (5 Adet)

1 puan x 5=5 puan

İki Ses İşitme   (5 Adet)

1 puan x 5=5 puan

Üç Ses İşitme  (5 Adet)

2 puan x 5=10 puan

Melodi İşitme   (4 Adet)

5 puan x 4=20 puan

Tartım İşitme   (4 Adet)

5 puan x 4=20 puan

İcra (Saz ve/veya Ses İcrası)*

40 puan

*Sınavda aşağıdaki Türk Mûsikîsi formlarından birinin icra edilmesi gerekmektedir.

Saz Mûsikîsi Formları: Peşrev, Saz Semaisi, Sirto, Longa, Mandıra, Medhal

Sözlü Mûsikî Formları: Kâr, Kârçe Kâr-ı Nâtık, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Şarkı (18. yy. - 19. yy. - 20. yy.’ın ilk çeyreği)

Not: Sınav sonucunda elde edilen puan 2019 tarihli ÖSYM kılavuzunda belirtilen esaslara uygun bir şekilde hesaplanarak ilan edilecektir.

Önemli Tarihler

Türk Mûsikîsi Bölümü bir aşamalı Kabul Sınavı’yla öğrenci alacaktır.

 1. Adaylar 01 Ağustos 2019 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında, 08:30-16:30 mesai saatleri içinde İMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na online olarak ön kayıt yaptırabilirler.
 2. Sınav 02-03-04 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. (Adayların, ilan edilen sınav tarihlerinin değiştirilmesi için verecekleri dilekçeler kabul edilmeyecektir.) 
 3. Kabul Listesi 05 Eylül 2019 tarihinde www.medeniyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Önemli Tarihler

Ön Kayıt

01 Ağustos 2019 – 29 Ağustos 2019

Sınav Listesinin İlanı

30 Ağustos 2019

Sınav Tarihleri

02-03-04 Eylül 2019

Sınav Sonuçlarının İlanı

05 Eylül 2019

Sonuçlara İtiraz

09-10 Eylül 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından İlan Edilecek

Yedek Listeden Öğrenci Kabulü

YÖK TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR

Ön Kayıt

 1. Başvurular üniversitemizin web sayfasından online olarak yapılacaktır. (https://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx)
 2. Online başvuruda istenen belgelerin asıllarının kesin kayıtta ibraz edilmesi gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtta istenen evrakların asıllarını ibraz edemezler ise kayıt yaptıramazlar.

Ön Kayıtta Sisteme Yüklenecek Belgeler

 1. 2019 TYT Sonuç Belgesi Fotokopisi (en az 180 puan almış olmak gerekmektedir).
 2. Fotoğraf.
 3. Nüfus Cüzdanı’nın fotokopisi.
 4. Sabıka Kaydı (e-devlet portalından temin edilebilir).
 5. Lise Diploması’nın fotokopisi veya dengi yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi’nin fotokopisi (Kesin kayıtta Lise Diploması’nın aslı ibraz edilmelidir).

Kesin Kayıt

 1. Kesin kayıtlar İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Güney Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Birimi’nde yapılacaktır. Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulacaktır. Adaylar ön kayıtta belirtilen evrakların asıllarını kesin kayıtta hazır bulunduracaklardır. Kesin kayıtta istenecek belgeler www.medeniyet.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecektir. Öğrenciler online olarak da kayıt yaptırabilirler. Online kayıt hakkında detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesi incelenebilir.

Hazırlık Sınıfı

Türk Mûsikîsi Bölümü’nde eğitim almaya hak kazanan adaylar istedikleri takdirde 1 yıl Yabancı Dil eğitimi alabilirler.

Sınav Yeri

Sınav İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Mûsikîsi Bölümü’nde yapılacaktır.
 (Adres ve bilgi için: www.medeniyet.edu.tr)

Adres:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Kartal Cevizli Yerleşkesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Türk Mûsikîsi Bölümü

Atalar Mah. Şehit Hakan KURBAN Cad. 34862. Kartal / İSTANBUL
 

İletişim:

(0216) 280 24 50

(0216) 280 24 51

(0216) 280 24 57

(0216) 280 24 58