Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÜNİVERSİTEMİZ (LİSANS) ÇİFT ANADAL PROGRAMLARINA BAŞVURULAR ALINACAKTIR

18.09.2018

ÜNİVERSİTEMİZ (LİSANS) ÇİFT ANADAL PROGRAMLARINA BAŞVURULAR ALINACAKTIR

Üniversitemiz çift anadal, yandal programlarına ve kurum içi yatay geçişe başvurmak isteyen adayların 
19 - 26 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurularını, doğrudan fakülteler bünyesindeki  “Çift Anadal Program Koordinatörlüğüne” yapmaları gerekmektedir. Bu programlara ait kontenjanlar, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Fakülte adı Çift Anadal /   Yandal ve Kurumiçi Yatay Geçiş Program adı   Çift Anadal Kontenjanı  Yandal Kontenjanı Kurumiçi Yatay Geçiş  Kontenjanı
Edebiyat Fakültesi Felsefe 10
Psikoloji 12
Sosyoloji 10
Tarih 10
Türk Dili ve Edebiyatı 10
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat(Türkçe) 10 10
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) 12 5
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%100 İngilizce) 12 5
İşletme(Türkçe) 12 5
Uluslararası İlişkiler(Türkçe) 10 5
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizih Müh. 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler 12
Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12

Çift Anadal Programına Başvuracak Öğrencilerin Dikkat Etmeleri Gereken Bazı Hususlar

Değerli öğrencimiz,

Üniversitemizde çift anadal programlarına başvurabilmek için belirlenmiş özel şart veya sınırlamalar bulunmamaktadır. Çift anadal programlarına, aşağıdaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan tüm lisans öğrencilerimiz başvurabilir. Ders yükünüze, mesleki hedefleriniz ve ilgi alanınıza uygun programa başvurabilirsiniz. Başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

 1. Çift anadal programına başvurmadan önce, bu programlala ilgili hususların belirtildiği “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”i lütfen okuyunuz. Bu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız (ADRESİ : http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%87%C4%B0FT%20ANADAL )
 2. Çift anadal programına, ilgili Yönetmelik ve Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönergesi gereği, not ortalaması  80’in üzerinde olan ve ilk %20’de yer alan öğrenciler kabul edilir. İlgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk  %20’de yer almayan öğrencilerden not ortalaması 80’in üzerinde olanlar, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip iseler çift anadal programına başvurabilirler.
 3. Çift anadal diploma programına başvurabilmek için anadal diploma programındaki tüm derslerin başarıyla alınmış olması gerekir.
 4. Çift anadal programından mezun olabilmek için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 5. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 6. Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 7. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
 8. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 9. İlgili yönetmelik gereği yalnızca bir çift anadal programına kayıt yaptırabilirsiniz. Bu nedenle çift anadal programı koordinatöründen ve danışmanınızdan bilgi aldıktan sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz.
 10. Yükseköğretim Kurulu’nun 20.02.2018 tarih ve 75850160-104.01.01.01-E9895 nolu yazısı gereği, çift anadal öğrencilerinin her iki anadal’dan 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Okumakta olduğunuz programla, kaydolmak istediğiniz çift anadal programındaki derslerin intibak ve muafiyete uygun olması çift anadal ders yükünüzün daha az olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle başvurudan önce muhtemel ders yükünüzle ilgili çift anadal koordinatörü ve danışmanınızın görüşünü almanızda fayda bulunmaktadır.
 11. Öğrencilerin kontenjanlara yerleştirilmesinde Akademik Genel Not Ortalamaları dikkate alınacaktır.
 12. Programa kabul sonrası intibak ve muafiyet işlemleri çift anadal koordinatörlükleri tarafından koordine edilecektir.
 13. Başvuru için gerekli belgeler çift anadal koordinatörlüklerinden öğrenilebilir. Başarılar dileriz.