Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Uyuşturucu Madde Önleme Öykü Yarışması

09.01.2020

        Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, uyuşturucu ile mücadele alanında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalığınm artınlması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde “Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması” düzenlenecektir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEME ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Uyuşturucu madde kullanımını önleme öykü yarışması

1) AMAÇ

Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmektir.

2) YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ

a.Yürütme Birimi:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

b.Paydaş Birim:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

c.Destek Birimi ve Sekreterya

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TUBİM Şube Müdürlüğü

3) KATILIM ŞARTLARI

 1. Öykülerin teması; bağımlılık, uyuşturucunun insan ve toplum üzerindeki zararları konuları çerçevesinde oluşturulacaktır. 
 2. Eserlerde, uyuşturucu maddeyi özendiren, teşvik eden, kullanımı hakkında detaylı bilgi veren ifadeler kullanılmayacaktır.

       c. Yarışmaya katılım sağlayan tüm eserler,

 • İmla kurallarına uygun şekilde,
 • A4 kağıdı ebadında,
 • Word formatında Times New Roman karakteri kullanılacak,
 • 12 punto büyüklüğünde,
 • Sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk,
 • Her satır arası 1,2 nk,

 • En fazla 3000 kelime olacak şekilde hazırlanıp narkoyarisma@egm.gov.tr veya oykuyarismasi@egm.gov.tr mail adresine gönderilecektir.
 • Eser sahiplerinin Adı-Soyadı, TC kimlik numarası, Telefon numarası ve Üniversite bilgileri Öykü metninin ilk sayfasına yazılacaktır.
 • Şartnamede bulunan katılım formu eksiksiz ve ıslak imzalı bir şekilde PK 155 YENİŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA adresine fıziki olarak gönderilecektir. Fiziki olarak gönderilecek katılım formların tamamı PTT Şubeleri üzerinden gönderilmelidir. Katılım formu gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.                  
  1. Her üretici bir eser ile yarışmaya katılabilir, ayrıca birden fazla kişi tarafından ortaklaşa üretilen veya gönderilen eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullammıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
  3. Yarışmaya üniversitelerde öğrenim gören herkes katılabilir.
  4. Başvuru yapılan eserlerin, mevzuattaki yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  5. Üretilen eser, katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, tüm haklarının bizzat tarafımca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda oJduğunu, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim. Yarışma şartnamesi tarafimca okunmuş, telifhaklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü - Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına geçeceğini ve tüm şartları kabul ederim”. ifadesinin bulunduğu, ıslak imzalı katılım formu ile tarafımıza iletilecektir.
  6. Katılım formuna katılımcının bilgileri yazılacak ve kişi tarafından kendi el yazısı ile ismi yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.
 • Usulüne uygun olarak doldurulmamış ve imzalanmamış katılım formlarına ilişkin eser değerlendirilmeye alınmayacaktır.   Yarışmaya katılım ücretsizdir...                                                                                                                                                                                                                                                                                  4) ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
  1. Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği.
  2. Üslup (Anlaşılabilir bir anlatım biçimi ve etkili bir giriş gelişme sonuç oluşturabilme).
  3. Özgürlük ve edebi nitelik.
  4. Türkçeyi Kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edecek doğru sözcükleri kullanabilme ve dilbilgisi ile yazım kurallarını uygulayabilme).                                                                                                                                                                                                                                             5) ESERLERİN KULLANIM HAKKI

a) Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü - Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer tüm ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

 1. Emniyet Genel Müdürlügü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
 2. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

       6) ESERLERLE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 1. Hazırlanan eser ile birlikte ekte bulunan katılım formu.

        7) YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılacak; birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödülünü hak eden eserler seçilecektir.

        8) YARIŞMA TAKVİMİ

Eserlerin Son Teslim Tarihi : 30 Nisan 2020

Jüri Değerlendirmesi  : 15 Mayıs 2020

            Sonuçların Duyurulması : 2 Haziran 2020

          9)   YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

                Yarışma sonuçları, 2 Haziran günü saat 17.00’dan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı web sayfası ve sosyal medya hesaplarından (narkotik.pol.tr, narkotiksmdb, narkotiksmDB) duyurulacaktır.

                  10) ÖDULLER

1.lik Ödülü ; 10.000 TL

2.lik Ödülü ; 5.000 TL

3.lük Ödülü ; 2.500 TL

2 Mansiyon Ödülü: 1000’er TL

                 11) ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ

Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak tarih ve yerde yapılacaktır. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları Narkotik Suçlama Mücadele Daire Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

                 12) İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR

Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.

Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişik hakkını, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

13) TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ

Yarışmacılar eserlerini, 30 Nisan 2020 günü saat 17.00’a kadar narkoyarisma@egm.gov.tr veya oykuyarismasi@egm.gov.tr mail adresine, eksiksiz ve ıslak imzalı şekilde doldurulan katılım formu ise posta yolu ile PTT Şubeleri üzerinden PK 155 YENİŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM Tel: 0312 462 80 68 0312 462 80 72                                                           

E-Posta: narkoyarisma@egm.gov.tr ve oykuyarismasi@egm.gov.tr

İş bu şartname bir (1) sayfalık eki dahil toplam beş (5) sayfadan oluşmaktadır.

4

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEME ÖYKÜ YARIŞMASI

                                                                    KATILIM  FORMU

ADI SOYADI:

TC KİMLİK NUMARASI:

ÜNİVERSİTE:

BÖLÜM:

DOGUM TARİHİ (Gün/Ay/Yıl)

CEP TELEFONU:

E-POSTA:

ESER ADI:

YAZIŞMA ADRESİ:

BEYAN

Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Eser de kullanılan her türlü materyal/materyallerin tarafımca üretildigini veya kullanım haklarının tarafımda olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim.

Yarışma şartnamesi tarafımca okunmuş olup, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığma geçeceği başta olmak üzere tüm şartlarını kabul ederim.

Bu beyanı onaylıyorum.

İmza