Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunan Öğrenciler İçin DBS ve İYS (İngilizce ve İspanyolca) Yeterlilik

17.08.2020

Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunan Öğrenciler İçin DBS ve İYS (İngilizce ve İspanyolca)

İngilizce ya da Lisans Alanı İngilizce Olan Programlara Başvuran Adaylar İçin Bilgilendirme

İngilizce programlara ya da lisans alanı İngilizce olan programlara (İngilizce Öğretmenliği Bölümü) yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan aşağıdaki şartları yerine getirenler, İngilizce Yeterlilik Sınavından muaftırlar:

  1. ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşulu ile Senato tarafından belirlenen düzeyde (eşdeğerlik tablosunda belirtildiği şekilde) puan almış olanlar. Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.
  2. En az son üç yılında, İngilizce’nin ana dil ya da resmi dil olarak kullanıldığı bir ülkedeki ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamlayanlar.

Yukarıda yer alan muafiyet şartlarını yerine getiremeyen adayların;

  • Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde Orhanlı/Tuzla Yerleşkesinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Adayların, bu sınavdan başarılı olabilmeleri için, lisans alanı yabancı dil olan bölümler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü) hariç, 70 almaları zorunludur. Lisans alanı yabancı dil olan öğrencilerin (İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin) geçme notu 80’dir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS)

Yazılı Kısım 1.Oturum (Dinleme + Okuma + Dil Bilgisi & Kelime)

Sınav Tarihi ve Saati: 19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13.30

Konuşma Sınavı

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 10.00*

*Saat 10.00’dan itibaren öğrenciler kendilerine önceden duyurulacak randevu saatlerine göre sınava alınacaklardır.

Yazılı Kısım 2.Oturum (Yazma)

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 13.30

Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır. (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr)

Not: Ara sınıflara başvuran adayların 19 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına girmelerine gerek yoktur. Yine ara sınıflara başvuran adaylardan yukarıdaki dil şartlarını yerine getiremeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

İngilizce ya da lisans alanı İngilizce olan bir programın birinci sınıfına yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar:

Birinci sınıfa başvuran adaylardan dil muafiyetiyle ilgili şartları sağlayamayan İngilizce veya lisans alanı İngilizce olan programlara başvuran öğrencilerden yatay geçiş başvurusu olumlu sonuçlananlar Üniversitemiz Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Bu adaylardan Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek olanların, ara sınıflara başvuran adaylardan farklı olarak, öncelikle 19 Ağustos 2020 tarihinde Orhanlı/Tuzla yerleşkesinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına (DBS'ye) girmeleri gerekmektedir. DBS'den ancak 80 ve üzeri not alan öğrenciler 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Barajı geçemeyen öğrencilerden yatay geçiş başvuru sonucu olumlu olanlar hazırlık sınıfına alınacaktır.

Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

Sınav Tarihi:                        19 Ağustos 2020 Çarşamba

Sınav Başlangıç Saati:        10.00

Sınav Yeri:                           İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.

Lisans Alanı İspanyolca Olan Bir Programın (İspanyol Dili ve Edebiyatı) Birinci Sınıfına Başvuran Adaylar İçin Bilgilendirme

Lisans alanı İspanyolca olan bir programa (İspanyol Dili ve Edebiyatı) yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan aşağıdaki şartları yerine getirenler, İspanyolca Yeterlilik Sınavından muaftırlar:

  1. ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşulu ile Senato tarafından belirlenen düzeyde (eşdeğerlik tablosunda belirtildiği şekilde) puan almış olanlar. Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.
  2. En az son üç yılında, İspanyolca’nın ana dil ya da resmi dil olarak kullanıldığı bir ülkedeki ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamlayanlar.

Adaylardan dil muafiyetiyle ilgili bu şartları sağlayamayan öğrenciler Üniversitemiz Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Bu adaylardan Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan İspanyolca Yeterlilik Sınavına girecek olanların öncelikle 19 Ağustos 2020 tarihinde Orhanlı/Tuzla yerleşkesinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına (DBS'ye) girmeleri gerekmektedir. DBS'den ancak 80 ve üzeri not alan öğrenciler 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde yine aynı yerleşkede yapılacak olan İspanyolca Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Lisans alanı İspanyolca olan bu adayların, İspanyolca Yeterlilik Sınavından başarılı olabilmeleri için 80 almaları zorunludur. Belirtilen barajları geçemeyen öğrencilerden yatay geçiş başvuru sonucu olumlu olanlar hazırlık sınıfına alınacaktır.

Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

Sınav Tarihi:                        19 Ağustos 2020 Çarşamba

Sınav Başlangıç Saati:        10.00

Sınav Yeri:                           İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.

(https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr)

İspanyolca Yeterlilik Sınavı (İYS)

Yazılı Kısım 1.Oturum (Dinleme + Okuma + Dil Bilgisi & Kelime)

Sınav Tarihi ve Saati: 19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13.30

Konuşma Sınavı

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 10.00*

*Saat 10.00’dan itibaren öğrenciler kendilerine önceden duyurulacak randevu saatlerine göre sınava alınacaklardır.

Yazılı Kısım 2.Oturum (Yazma)

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 13.30

Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır. (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr)