Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler için Düzey Belirleme Sınavı (İngilizce ve İspanyolca)

18.08.2020

19-20 Ağustos 2020 Tarihli DBS ve İYS Sınıf Listeleri ve Sınav Salonları (Yatay Geçiş İçin)

 18.08.2020

Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler için Düzey Belirleme Sınavı (İngilizce ve İspanyolca)

19 Ağustos 2020 Tarihli  Yatay Geçişe Başvuran Öğrenciler için İngilizce Düzey Belirleme Sınavı öğrenci listeleri ve sınav salonları için TIKLAYINIZ .

19 Ağustos 2020 Tarihli  Yatay Geçişe Başvuran Öğrenciler için İspanyolca Düzey Belirleme Sınavı öğrenci listeleri ve sınav salonları için TIKLAYINIZ. 

Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

Sınav Tarihi:                        19 Ağustos 2020 Çarşamba

Sınav Başlangıç Saati:       10.00

Sınav Yeri:                           İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Önemli Not:

  1. Ara sınıflara yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların (1. sınıfa başvuran adaylar hariç), 19 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına girmelerine gerek yoktur. Bu sebeple bu adayların adı sınav listelerinde yer almamaktadır. Ara sınıflara başvuran adaylar, 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına/İspanyolca Yeterlilik Sınavına gireceklerdir.
  2. Öğrencilerimizin belirtilen tarihte ve saatte sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava ilişkin sınav salonları ve sınıf listeleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından yayınlanacak olup öğrencilerimizin bu sayfayı sınav öncesinde de takip etmeleri gerekmektedir. Sınava gelirken TC Kimlik belgelerinizi yanınızda bulundururuz.
  3. Geç kalan öğrenciler sınavlara alınmayacağından, öğrencilerimizin olası ulaşım problemleri ve gecikmelerin önüne geçebilmek amacıyla gerekli hassasiyeti göstermeleri ve sınav saatlerinden en az yarım saat önce okul binasında hazır bulunmaları önemle rica olunur. Orhanlı Yerleşkesine ulaşım hakkında bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulumuzun web sitesini ziyaret edebilir (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/adres-kroki) ve İETT’nin web sayfasından (yaz tarifesi uygulanıyor olması ihtimalini dikkate alarak) ulaşım saatlerini öğrenebilirsiniz.
  4. Tüm güncel duyurular için Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası sürekli takip edilmelidir.

Yatay Geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler için Yeterlilik Sınavı (İngilizce ve İspanyolca)

19 Ağustos 2020 Tarihli  Yatay Geçişe Başvuran Öğrenciler için İngilizce Yeterlilik Sınavı Yazılı Kısım I. oturum öğrenci listeleri ve sınav salonları için TIKLAYINIZ 

Ara sınıflara başvuran adaylardan farklı olarak, DBS’ye girmesi gereken 1.sınıfa başvuruda bulunmuş adaylardan DBS barajını geçerek İYS’ye girmeye hak kazananların isimleri aynı gün sınav sonuçları açıklandıktan sonra İYS listelerine eklenecek ve Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde duyurulacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS)

Yazılı Kısım 1.Oturum (Dinleme + Okuma + Dil Bilgisi & Kelime)

Sınav Tarihi ve Saati: 19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13.30

Konuşma Sınavı

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 10.00*

*Saat 10.00’dan itibaren öğrenciler kendilerine önceden duyurulacak randevu saatlerine göre sınava alınacaklardır.

Yazılı Kısım 2.Oturum (Yazma)

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 13.30

20 Ağustos 2020 tarihli İYS Konuşma Sınavı sınav salon ve randevu bilgileri ile Yazılı Kısım 2. Oturum öğrenci listeleri ve sınav salonları daha sonra YDYO web sitesinden (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/trduyurulacaktır.

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

İspanyolca Yeterlilik Sınavı (İYS)

Yazılı Kısım 1.Oturum (Dinleme + Okuma + Dil Bilgisi & Kelime)

Sınav Tarihi ve Saati: 19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13.30

Konuşma Sınavı

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 10.00*

*Saat 10.00’dan itibaren öğrenciler kendilerine önceden duyurulacak randevu saatlerine göre sınava alınacaklardır.

Yazılı Kısım 2.Oturum (Yazma)

Sınav Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2020 Perşembe - 13.30

20 Ağustos 2020 tarihli İYS Konuşma Sınavı sınav salon ve randevu bilgileri ile Yazılı Kısım 2. Oturum öğrenci listeleri ve sınav salonları daha sonra YDYO web sitesinden (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/trduyurulacaktır.

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Önemli Not:

  1. Başvuru yapan öğrencilerin büyük bir kısmı okudukları sisteme okuldan hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıklarına dair belgelerini yüklemişlerdir. Ancak YDYO web sitemizde ve “Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunan Öğrenciler için DBS/İYS” başlıklı duyurumuzda da belirtildiği üzere eşdeğerliliği verilen sınavlara ait sonuç belgeleri dışında hiçbir belge kabul edilmemiştir. Bu öğrencilerin İYS’ye girmeleri gerekmektedir.
  2. Öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde ve saatlerde sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavlarda kimlik kontrolü yapılacak olup geç kalan öğrenciler sınava alınmayacaktır. 
  3. Geç kalan öğrenciler sınavlara alınmayacağından, öğrencilerimizin olası ulaşım problemleri ve gecikmelerin önüne geçebilmek amacıyla gerekli hassasiyeti göstermeleri ve sınav saatlerinden en az yarım saat önce okul binasında hazır bulunmaları önemle rica olunur. Orhanlı Yerleşkesine ulaşım hakkında bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulumuzun web sitesini ziyaret edebilir (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/adres-kroki) ve İETT’nin web sayfasından (yaz tarifesi uygulanıyor olması ihtimalini dikkate alarak) ulaşım saatlerini öğrenebilirsiniz.
  4. Tüm güncel duyurular için Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası sürekli takip edilmelidir.

Sınav Hakkında Bilgi: İngilizce Yeterlilik Sınavı, dinleme, okuma, yazma, konuşma ve dil kullanımı (dil bilgisi ve kelime bilgisi) olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. İngilizce Yeterlilik Sınavının seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi kapsamında B2 olarak belirlenmiştir. İspanyolca Yeterlilik Sınavının seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi kapsamında B1 olarak belirlenmiştir. (Örnek sınavlar, Web sayfamızın "Öğrenci" başlığı altındaki "Sınav Örneği" kısmında mevcuttur.) Geçme notu (lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler hariç) 70'tir (69,5 dâhil). Lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği ve İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri) için geçme notu 80’dir (79,5 dâhil).