Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunan Öğrencilerin Dikkatine

20.08.2019

 

İngilizce programlara ya da lisans alanı yabancı dil olan programlara (İngilizce Öğretmenliği Bölümü) yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan aşağıdaki şartları yerine getirenler, İngilizce Yeterlilik Sınavından muaftırlar:

  1. ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşulu ile Senato tarafından belirlenen düzeyde (aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde) puan almış olanlar.

Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.

  1. En az son üç yılında, İngilizce’nin ana dil ya da resmi dil olarak kullanıldığı bir ülkedeki ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamlayanlar.

Yukarıda yer alan muafiyet şartlarını yerine getiremeyen adayların;

  • Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 27-28 Ağustos 2019 tarihinde Orhanlı/Tuzla Yerleşkesinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmelerigerekmektedir. Adayların, bu sınavdan başarılı olabilmeleri için, lisans alanı yabancı dil olan bölümler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü) hariç, 70 almaları zorunludur. Lisans alanı yabancı dil olan öğrencilerin (İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin) geçme notu 80’dir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS)

Yazılı Kısım:  27 Ağustos 2019 Salı

1. Oturum Başlangıç: 10.30

2. Oturum Başlangıç: 13.30, Bitiş: 14.45 (1 saat 15 dk)

Konuşma Sınavı: 28 Ağustos 2019 Çarşamba

Konuşma Sınavı Başlangıç: 10.30

Sınav Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır. (https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr)

Not: Ara sınıflara başvuran adayların 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına girmelerine gerek yoktur. Yine ara sınıflara başvuran adaylardan yukarıdaki dil şartlarını yerine getiremeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Birinci sınıfa yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar:

Birinci sınıfa başvuran adaylardan dil muafiyetiyle ilgili şartları sağlayamayan %100 İngilizce programlara başvuran öğrenciler Üniversitemiz Tuzla/Orhanlı Yerleşkesinde yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Bu adaylardan Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek olanların, ara sınıflara başvuran adaylardan farklı olarak, öncelikle 26 Ağustos 2019 tarihinde Orhanlı/Tuzla yerleşkesinde yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavına (DBS'ye) girmeleri gerekmektedir. DBS'den ancak 80 ve üzeri not alan öğrenciler 27-28 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Barajı geçemeyen öğrencilerden yatay geçiş başvuru sonucu olumlu olanlar hazırlık sınıfına alınacaktır.

Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

Sınav Tarihi:                         26 Ağustos 2019 Pazartesi

Sınav Başlangıç Saati:        10.30

Sınav Yeri:                            İstanbul Medeniyet Üniversitesi Orhanlı Yerleşkesi

Sınav salonları daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.