Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YÖS Revize Takvim

04.09.2020

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ

İMÜYÖSS sınav başvuru tarihleri

20.07.2020 -30.07.2020

İMÜYÖSS sınav tarihi

26.08.2020-04.09.2020 

İMÜYÖSS sonuçlarının ilanı (Asıl ve yedek)   

10.09.2020

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

14-15.09.2020

Yedek adaylar için kayıt tarihleri

İngilizce Programlar için İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

Türkçe Programlar için Türkçe Yeterlik Sınavı  

(Eğitim dili İngilizce olan programlar için Türkçe Yeterlilik şartı aranmaz)                                                             

17-18.09.2020

21-25.09.2020

21.09.2020