Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yurt Dışında Kabul Edilen Öğrencilerin Türkçe Yeterlilik Sınavı

05.10.2018

        2018-2019 Eğtim-Öğretim yılında İMÜYÖS sınavı ile üniversitemize yerleşen ve YTB burslusu olarak üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere 2. Türkçe Yeterlilik sınavı yapılacaktır. Bu sınav 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 10:00 da Güney Kampüs C Blok C118 nolu derslikte yapılacaktır. Son iki yıl içinde  en az  B2 düzeyinde Türkçe yeterliliği olmayan lisans programlarındaki adayların eğitimlerine bölümlerinde başlayabilmeleri için bu sınava girmeleri gerekmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin eğitimlerine başlayabilmeleri için son iki yıl içinde alınmış C1 belgelerine sahip olmalarına gerekmektedir.