Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Uluslararası Öğrenciler

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt İlanı

Üniversitemize 2015-2016 Öğretim yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi  hükümlerine göre  uluslararası öğrenci kabul edilecektir. Buna göre uluslararası öğrenci kabulü

  1. İMÜYÖS (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı),
  2. Yurtdışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıt işlemleri,

olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

A.    BAŞVURU KOŞULLARI

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

     b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

başvurabilir.

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

başvuramaz. 

 B.     İMÜYÖS

 

İMÜYÖS TAKVİMİ

İMÜYÖS’e başvuru tarihi

12 Haziran – 29 Haziran 2015

İMÜYÖS’e girecek adayların ilanı 01 Temmuz 2015
İMÜYÖS sınav tarihi 13 Temmuz 2015
İMÜYÖS sonuçlarının açıklanması 15 Temmuz 2015

 

   I.            İMÜYÖS HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

İMÜYÖS, yurtdışından öğrenci kabulü için Üniversitemiz tarafından her yıl yerleştirme başvurularından önce uygulanan bir sınavdır.

Bu sınav, Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere iki (2) ayrı testten oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testi; Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. Türkçe Testi, adayların Türkçe dil yeterliklerini ölçen 50 soruluk bir sınavdır.

 Tablo 2'de belirtilen uluslararası sınav türlerinden ve  gerekli puan koşullarından birine sahip olmayan adayların yerleştirme başvurusunda bulunabilmeleri için İMÜYÖS’e girerek Temel Öğrenme Becerileri Testi’nden en az 50/100 puan almaları gerekir. (Tablo 2'yi görmek için tıklayınız.)

İMÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri ve Türkçe Testi sonuçları, sınav tarihini izleyen iki (2) eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

                II.            İMÜYÖS BAŞVURUSU

Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular Başvuru Sistemi adresinden online olarak yapılacaktır.

 

       İMÜYÖS Online Başvuru için tıklayınız!            

Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

Online başvuru yapan adaylar nüfus cüzdanı veya pasaportlarının yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe tercümeleri, diploma veya öğrenci belgesinin yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe tercümeleri ve katılım ücreti bilgilerini fotoğraflarıyla birlikte oidb@medeniyet.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndermelidirler.

Başvuru adresinde istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmek adayın sorumluluğundadır. Başvuru işlemlerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlığı olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 01 Temmuz 2015 tarihinde Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sınav Giriş Belgesinin, adaylar tarafından sınav saatine kadar elden teslim alınması gerekmektedir.

Adayın, Başvuru Sistemi üzerinden sınava başvurabilmesi için öncelikle sınav katılım ücretinin aşağıdaki bilgilerle ödenmesi gerekir:

a)      Banka: Vakıflar Bankası Altunizade Şubesi

b)      Hesap/IBAN No: TR53 0001 5001 5800 7299 5645 29

c)      Tutar: 100 TL

d)     Açıklama: Aday Adı-Soyadı

Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız!

             III.            SINAV

İMÜYÖS 13 Temmuz 2015 tarihinde saat 14.00’te İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüste bulunan Merkezi Derslik binasında uygulanacaktır.

Adaylar sınava girerken;

a)      ÖİDB’den kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Belgesini,

b)      Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son 6 ay içinde önden çekilmiş bir adet 4,5cmx6,0cm ebadında fotoğrafı,

c)      Pasaportlarını

yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı bulundurmaları önerilir.

Adayların sınav sırasında yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık ve hesap makinesini bulundurmamaları gerekir.

             IV.            DEĞERLENDİRME

80 sorudan oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testi ve 50 sorudan oluşan Türkçe Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur.

Adayın İMÜYÖS sonucuna göre yerleştirme başvurusu yapabilmesi için Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 50 puan alması gerekir.

Sınav sonuçları 15 Temmuz 2015 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.

Sınav sonuç belgelerini isteyen adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacaklardır

C.    YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ

 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ

 

Yerleştirme için başvuru tarihleri

16 –30 Temmuz 2015

Yerleştirme başvurusu kabul edilen adayların ilanı

4 Ağustos 2015

Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının ilanı

10 Ağustos 2015

Asıl adaylar için kayıt tarihleri

11-31 Ağustos 2015

Boş kalan kontenjanların ilanı ve Yedek adaylar için 1. Ek yerleştirme kayıt tarihleri

01-02 Eylül 2015

Boş kalan kontenjanların ilanı ve Yedek adaylar için 2. Ek yerleştirme kayıt tarihleri

3-4 Eylül 2015

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)

7-10 Eylül 2015

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçlarının açıklanması

11 Eylül 2015

  I.                   KONTENJAN

Üniversitemizin lisans programlarına kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanları ve program koşulları aşağıda verilmiştir:

TABLO 1: YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KONTENJAN TABLOSU

PROGRAMLAR

KONTENJAN

KOŞULLAR

İktisat

2

Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Tarih

4

Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Felsefe

4

İsteyen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Türk Dili ve Edebiyatı                

4

İsteyen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Tıp

5

Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Toplam

19

 

 

 II.                YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURULARI

Adaylar yerleştirme başvuruları ve tercihlerini Başvuru Sistemi adresinden 16-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır. 

Online başvurularda adaylar lise diplomalarının noter onaylı kopyasını (İngilizce ya da Türkçe),  Tablo 2’deki sınav türlerinden birinin sınav sonuç belgesini, pasaportlarının kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisini, başvuru sayfasındaki ilgili bölümlere yükleyeceklerdir. (Tablo 2'yi görmek için tıklayınız.)

Adaylar Tablo 1’de kontenjanları ve koşulları belirtilen en fazla beş (5) programı öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir.

Başvuru adresinde istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmek adayın sorumluluğundadır. Başvuru işlemlerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlığı olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yerleştirme başvuruları kabul edilen adaylar yurtdışından öğrenci kabul takviminde belirtilen tarihte Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından başvuruda kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlar ile bu sınavlara ait koşullar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’de belirtilen sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur.

 III.             YERLEŞTİRME

Adayların yerleştirilmesinde İMÜYÖS ve kabul edilen diğer sınav sonuçları arasında eşdeğerlik tabloları oluşturularak yerleştirme puanları saptanır.

Adayların tercih sıralamaları dikkate alınarak saptanan puanlara göre yerleştirmeleri yapılır. Yerleştirmede puanların eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday tercih edilir. Asıl adayların yerleştirilmesinde bir akademik birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı akademik birime bağlı programların yurtdışı kontenjan toplamının % 30 unu geçemez. Ancak yedek adayların yerleştirilmesinde bu kural dikkate alınmaz.

Adayların Türkçe dil yeterlikleri yerleştirmelerde dikkate alınmaz. Ancak Türkçe dil yeterlikleri eğitim öğretime başlamada dikkate alınır.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar kontenjan dahilinde puan sıralamasına göre asıl ve yedek olarak yerleştirilir.  Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçları, yurtdışından öğrenci kabul takviminde belirtilen tarihte Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır. Asıl ve yedek adaylara kabul mektubu Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilir.

 IV.             KAYIT

Yurtdışından öğrenci kabul takviminde belirlenen sürelere göre önce asıl olarak yerleştirilen adayların kayıtları yapılır. Asıl adayların kayıtları sonunda boş kalan kontenjanlar Üniversitemizin internet sayfasından ilan edilir. Ek yerleştirmelerde; boş kalan kontenjanlara puan sıralamalarına göre yedek adayların kayıtları yapılır. Kayıt çağrıları adayların başvuruda belirttiği elektronik posta adresleri aracılığı ile yapılır. İki (2) gün içinde elektronik posta iletisine cevap vermeyen veya kayıt yaptıracaklarını teyit etmeyen adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

1)      Lise diplomasının aslı ile noter veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

2)      Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak  “Denklik Belgesi”,

3)      Not durum belgesinin (transkript) aslı ile noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

4)      Sınav sonuç belgesinin aslı ile noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,

5)      Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının, noterden veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,

6)      Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

7)      Maddi güvence taahhütnamesi,

8)      Ülkelerinde bulunan adaylar için T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan alınacak öğrenci vizesi ve Türkiye’de bulunan adaylar için Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

9)      Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz;

a)      Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,

b)      Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar, (5901 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahildir.)

c)      Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

10)  Varsa, uluslararası geçerliliği kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Yeterlik belgesinin noter veya ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı örneği,

11)  T.C. Sağlık Bakanlığınca tanımlanmış hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

12)    Adayın kimliğinin kolaylıkla tanınabileceği şekilde son altı (6) ay içinde önden çekilmiş dört (4) adet 4,5 cm x 6,0 cm ebadında fotoğraf.

 D.    TÜRKÇE YETERLİK

Öğretim dili Türkçe veya en az % 30 yabancı dil olan programlara kabul edilen öğrencilerden;

a)      Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,

b)      Yunus Emre Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden alınan sonuçlara göre Türkçe dil yeterlikleri C1 ve C2 düzeyinde olanlar,

c)      İMÜYÖS Türkçe Testine girenlerden C1 ve C2 düzeyinde puan alanlar,

programlarında öğrenimlerine başlarlar.

İMÜYÖS Türkçe Testi sonuçlarına göre B1 ve B2 düzeyinde puan alanlar ile Yunus Emre Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden B1 ve B2 düzeyinde belge sahibi olanlar ise programlarında öğrenimlerine başlarlar. Ancak mezuniyetlerine kadar Türkçe dil yeterliklerini C1 ve C2 düzeyine getirmekle yükümlüdürler. Türkçe dil yeterliklerini C1 ve C2 düzeyine getiremeyen öğrenciler programlarından mezun olamazlar.

İMÜYÖS Türkçe Testi sonuçlarına göre A1 ve A2 düzeyinde puan alanlar ile Yunus Emre Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinden A1 ve A2 düzeyinde belge sahibi olanlar bir yıl izinli sayılarak, Yunus Emre Enstitüsü veya diğer üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezlerinin Türkçe kurslarına devam edebilirler. Türkçe dil düzeylerini bir yılsonunda en az B1 ve B2 düzeyine getirdiklerini belgelemeleri halinde, programlarında eğitime başlarlar. Aksi takdirde Üniversiteden ilişikleri kesilir. Türkçe dil yeterlikleri B1 ve B2 düzeyinde olan öğrencilerin mezuniyetlerine kadar Türkçe dil yeterliklerini C1 ve C2 düzeyine getirmeleri gerekir.

İMÜYÖS Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri ve puan aralıkları Tablo 3’te belirtilmiştir:

TABLO 3: İMÜYÖS TÜRKÇE DİL YETERLİK DÜZEYLERİ PUAN ARALIKLARI TABLOSU

İMÜYÖS TÜRKÇE DİL YETERLİK DÜZEYLERİ

PUAN ARALIKLARI

AÇIKLAMALAR

C2

90-100

Türkçesi yeterli

C1

80-89

B2

66-79

Türkçesi yeterli duruma gelebilir

B1

50-65

A2

30-49

Türkçesi yetersiz

A1

0-29

 

 E.     YABANCI DİLDE YETERLİK

Üniversitemizin Tıp, İktisat ve Tarih programlarında öğretim dili en az %30 İngilizce, Türk Dili ve Edebiyatı ve Felsefe programlarında ise Türkçedir.

Öğretim dili Türkçe programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı, diğer programlarda ise zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaktadır.

Öğretim dili en az %30 İngilizce veya tamamen yabancı dil olan programlara kabul edilen öğrenciler “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık, Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi” ne tabi olurlar.

 F.     SAĞLIK HİZMETLERİ

            Yurtdışından kabul edilen öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından yaptırılacak sağlık sigortasıyla karşılanır.

 G.    ÖĞRENİM ÜCRETİ VE GEÇİM GÜVENCESİ

2015-2016 eğitim-öğretim yılında lisans programlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Fakülte

Yıllık

Siyasal Bilgiler Fakültesi

1252 TL

Edebiyat Fakültesi

1136 TL

Tıp Fakültesi

2364 TL

 

           

 

 

 

 

Yurtdışından kabul edilen öğrenciler, öğretim süreleri boyunca öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi imkânlara sahip olduklarını belgeleyen Ek 1’deki Maddi Güvence  Taahhütnamesini doldurarak taahhütte bulunurlar.

 

captcha