Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Harç Ödeme İşlemleri

Katkı Payı/Harç Ödeyecek Öğrenciler

  • Tıp Fakültesi normal öğrenim süresini(6 yıl/12 yarıyıl) aşmış öğrenciler,
  • Diş Hekimliği Fakültesi normal öğrenim süresini(5 yıl/10 yarıyıl) aşmış öğrenciler,
  • Lisans programlarında(Tıp ve Diş Hekimliği hariç) normal öğrenim süresini(4 yıl/8 yarıyıl) aşmış öğrenciler,
  • Yabancı Dil Hazırlık sınıfında normal eğitim süresini(1 yıl/2 yarıyıl) aşmış öğrenciler,
  • Bir yükseköğretim programına (Açıköğretim, Ön Lisans, Yüksek lisans vs.) kayıtlı olup daha sonra Üniversitemize kayıt yaptırmış öğrenciler

Ödeme İşlemleri

Üniversitemiz öğrencileri, öğrenci katkı payı/harç ödemelerini Ziraat Bankası'na ait ATM, İnternet Bankacılığı ve Cep Şubesinden (Banka şubelerinden işlem yapılmamaktadır)  Ödemeler-->Eğitim,Sınav ve Üniversiteler-->Üniversite Harç ve Sınav Ödemeleri-->  İstanbul Medeniyet Üniversitesini seçtikten sonra T.C.kimlik numaraları ile yapabilirler.