Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İş Akış Şeması

BELGE ADI İNDİR
ÖİDB.TL.01 - Akademik Takvim Hazırlama İşlemleri Talimatı İş Akışı
ÖİDB.TL.02 - Yurtdışı Öğrenci Kabulü İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.03 - Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.04 - Yeni Kaydedilecek Öğrencileri Bilgilendirme İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.05 - Yeni Kayıt ve Kayıt Yeri Hazırlıkları İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.06 - Öğrenci Kimliği Hazırlama İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.07 - Yeni Kayıt İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.08 - Ek Yerleştirme Kontenjanlarının Bildirilmesi İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.09 - Danışman Atanması İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.10 - Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.11 - Yatay Geçiş Talimatı İşlemleri - Merkezi Sınav Sonucuna Göre
ÖİDB.TL.12 - Yatay Geçiş Talimatı İşlemleri - Sınıf Geçme Notuna Göre
ÖİDB.TL.13 - Çift Anadal, Yandal İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.14 - Dikey Geçiş İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.15 - Katkı Payı İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.16 - Öğrenim Kredisi İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.17 - Burs İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.18 - Kayıt Yenileme İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.19 - İntibak İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.20 - Dersten Çekilme İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.21 - İlişik Kesme İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.22 - Kayıt Dondurma İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.23 - Not Düzeltme İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.24 - Not İtiraz İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.25 - Öğrenci Disiplin İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.26 - Öğrenci Değişimi (Farabi, Erasmus, Mevlana) İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.27 - Dönem Sonu Not Teslim İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.28 - Diploma ve Diploma Eki Hazırlama İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.29 - Onur, Yüksek Onur Belgesi Hazırlanması
ÖİDB.TL.30 - Kayıp Diploma ve Diploma Eki Hazırlama İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.31 - Kontenjan İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.32 - Staj Kontenjanlarının Akademik Birimlere Bildirilmesi İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.33 - Üniversite Dışı Kurumlardan Gelen Staj İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.34 - Bologna ve EBS (Eğitim Bilgi Sistemi) İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.35 - Yeni Bölüm veya Program Açma İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.36 - Mevzuat İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.37 - İstatistik İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.38 - Faaliyet Raporları İşlemleri Talimatı
ÖİDB.TL.39 - Web Sayfası İşlemleri Talimatı