Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
28.02.2024 İMÜ Diplomalar ve Diğer Belgeler Yönergesi
13.12.2023 İMÜ Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Adaylarının Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi
20.11.2023 Hukuk Fakültesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi
02.11.2022 Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları (İntibak yönergesi)
29.08.2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
03.06.2022 İMÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler için Ek Süre ve Sınav Yönergesi
19.04.2021 2020-2021 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretimde İlke ve Uygulamalar
31.03.2021 İMÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yürürlükteki Yönetmelik)
15.10.2020 Mühendislik Bağıl Değerlendirme Yönergesi
08.07.2020 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi
30.06.2020 İMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim - Sınav Uygulama Esasları
30.06.2020 İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
13.06.2020 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği
22.03.2019 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi