Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
29.08.2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
02.11.2022 Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları (İntibak yönergesi)
31.03.2021 İMÜ Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yürürlükteki Yönetmelik)
19.04.2021 2020-2021 Bahar Dönemi Uzaktan Öğretimde İlke ve Uygulamalar
03.06.2022 İMU Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler için Ek Süre ve Sınav Yönergesi
22.03.2019 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Programları Özel Öğrenci Yönergesi
30.06.2020 İMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim - Sınav Uygulama Esasları
30.06.2020 İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
06.09.2017 İMÜ Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
08.07.2020 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi
15.10.2020 Mühendislik Bağıl Değerlendirme Yönergesi
27.07.2020 Hukuk Fakültesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi
26.04.2017 İMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
13.06.2020 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği
07.04.2016 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği