Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
21.05.2016 İMÜ Diplomalar ve Eğitim-Öğretim Durumunu Gösteren Diğer Belgeler Yönergesi (2012-28 Senato Kararı)
21.05.2016 MÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) Uygulama Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Yandal Programı Yönergesi
21.05.2016 İMÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
21.05.2016 Lisansüstü Yabancı Uyruklu Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Senato Esasları
21.05.2016 Tezsiz Yüksek Lisans Senato Esasları
21.05.2016 Doktora Danışmanlığı Senato Esası
21.05.2016 Lisansüstü Derslerin Seçmeli ve Zorunlu Niteliğinin Değiştirilmesi Senato Esası
21.05.2016 Lisansüstü Yabancı Öğrenciler Senato Esası
21.05.2016 Lisansüstü Bütünleme Sınavları Senato Esası
21.05.2016 Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Senato Esası
21.05.2016 Lisansüstü Dersten Başarılı Olma Koşulu Senato Esası
21.05.2016 Lisansüstü Bütünleşik Doktora Senato Esası
21.05.2016 Lisansüstü Seminer Dersi Senato Esası