Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hakkında

Eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamak için öğrenci, akademik personel ve irtibatta olduğu kurumlara bilgi – belgeleri sunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; bilgi teknolojilerini en yüksek seviyede kullanarak, samimi ve güler yüzlü bir ortamda, paydaşlarının memnuniyetini önemseyerek hizmet vermektedir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan tüm lisans öğrencilerinin, mezun oluncaya kadar alacağı tüm hizmetlerin en etkin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi Öğrenci İşleri Departmanı olarak bizim mesuliyetimizdedir.

  Öğrenci İşleri Departmanı üniversitemizi tercih edip öğrenim görmeye hak kazanan yeni öğrencilerin kayıt işlemlerini yapar, her dönem kayıt yenileme ve ders seçme, yatay geçiş ve dikey geçiş öğrencilerinin yanı sıra uluslararası öğrencilerin, yurtiçi (Farabi) ve yurtdışı (Erasmus) öğrenci değişim programları ile gelen-giden öğrencilerin, başvuru, kayıt, kabul, intibak, muafiyet ve mezuniyet süreçlerini yürütür.  İlgili kurumlarla burslar, öğrenim kredileri yazışmalarını yapar. Öğrenci ve ders bilgilerini doğru, güvenli, düzenli ve kapsamlı bir şekilde tutar; bilgilere erişimi sağlar; çeşitli analizler yaparak öğrenci yararına sunulan imkânların ve öğrenim ortamının sürekli geliştirilmesine katkıda bulunur. İlgili yönetmelik, yönerge ve uygulamaların, Yüksek Öğrenim yasaları, Üniversite politikası ve stratejileri çerçevesinde geliştirilmesine katkıda bulunur. Haftalık ders programlarının, sınav programlarının ve sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden, öğretim programlarının ise Eğitim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmesini sağlar. Öğrencilere ait gerekli tüm belge - bilgilerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlar. Bologna süreci kapsamında gerekli bilgi ve belge desteği sağlar. İstatistikî bilgileri derler, düzenler ve ilgili yerlere ulaştırır. Lisans öğrencilerine diploma ve diploma eki hazırlar. Birimle ilgili faaliyet raporlarını hazırlar ve üst yönetime sunar.

Üniversitemizin Kuzey yerleşkelerinde bulunan çalışma ofislerimizde, lisans programlarda öğrenim gören öğrencilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza hizmet veren birimimizde halen bir Daire Başkanı, bir Şube Müdürü, üç bilgisayar işletmeni, üç memur olmak üzere toplam sekiz çalışanımız bulunmaktadır.

Serpil ÇINAR

E-posta: oidb@medeniyet.edu.tr
Faks: 0 216 280 22 55
Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ünalan Mahallesi Ünalan Sokak D100 Karayolu Yanyol, Kuzey Yerleşke B blok zemin kat 
34700 Üsküdar/İstanbul