Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hizmet Standartları

a) Uyum: Üniversitenin genel politika ve uygulamalarında akademik ve idari birimlerle koordineli hareket etme ve uyum içerisinde çalışmak. Üniversitemizin vizyon ve misyonuna paralel politikalar geliştirmek ve işleri bu doğrultuda yürütmek. 

b) Doğru, Güvenilir ve Tutarlı Bilgi Sunma: Hizmete sunulan belge ve bilgilerin eksiksiz, kayıtlara uygun, doğru ve diğer belge ve bilgilerle tutarlı olması.

c) Hızlı Hizmet Sunumu: Paydaşlara verilen hizmetin belirlenen asgari zaman dilimi içerisinde sunmak.

d) Yasallık: Sunulan hizmeti Yükseköğretimin tabi olduğu ilgili mevzuata uygun olarak vermek.

e) Süreklilik: Gelişen bilgi teknolojileri (donanım ve yazılım) kullanılarak paydaşlara kesintisiz bir şekilde 7/24 esasına uygun olarak hizmet sunmak.

f) Mahremiyet: Sunulan hizmette kurumun ve kişilerin haklarını muhafaza için mahremiyete riayet etmek.

g) Sürekli Denetlenebilirlik ve Şeffaflık: Tutulan belge ve evrakı denetim birimlerinin talebi anında eksiksiz, şeffaf bir şekilde hazır bulundurmak.